วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Email ใน Webmail RoundCube

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Email ใน Webmail RoundCube ได้ตามขั้นตอนดังนี้


1. Login เพื่อเข้าสู่ระบบ

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Email ใน RoundCube2. คลิกปุ่มเมนู ปรับแต่งค่าส่วนตัว

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Email ใน RoundCube3. เลือก รหัสผ่าน

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Email ใน RoundCube4. คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Email ของคุณได้ โดยกรอกรายระเอียดดังนี้
- กรอกรหัสผ่าน Email ปัจจุบัน ในช่อง Current Password
- กรอกรหัสผ่าน Email ที่ต้องการเปลี่ยน ในช่อง New Password
- กรอกรหัสผ่าน Email ที่ต้องการเปลี่ยนอีกครั้งเพื่อยืนยัน ในช่อง Confirm New Password


จากนั้นคลิก บันทึก

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Email ใน RoundCubeWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย HTML ใน Webmail

คุณสามารถตั้งค่าการเขียน E-Mail แบบ HTML ใน Webmail Roundcube...

วิธีแทรกรูปภาพลงในเนื้อจดหมายใน Webmail

คุณสามารถแทรกรูปภาพจาก Attachment ให้แสดงในเนื้อหาจดหมาย...

วิธีเปลี่ยนภาษาใน Webmail Roundcube

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาใน Webmail Roundcube โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีบันทึก E-mail Account ลงบนสมุดรายชื่อใน Webmail Roundcube

คุณสามารถบันทึก E-mail Account ลงบนสมุดรายชื่อใน Webmail Roundcube โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธิเพิ่มผู้รับ E-Mail จากสมุดรายชื่อ ใน Webmail RoundCube

เมื่อคุณต้องการเพิ่มผู้รับ E-Mail จากรายชื่อ Contacts ในสมุดรายชื่อของคุณ...