วิธีเปลี่ยน URL ของ WordPress ให้เป็นภาษาไทยแบบไม่โดนตัดคำ

PP Auto Thai URL เป็นปลั๊กอินที่จะช่วยแก้ปัญหาให้กับเจ้าของเว็บไซต์ที่ทำด้วย WordPress ภาษาไทย สามารถเปลี่ยน URL ภาษาไทยให้ยาวขึ้น ไม่ถูกตัดสั้น เนื่องจาก Browser เข้าใจเฉพาะภาษาอังกฤษจึงไม่สามารถเข้าใจภาษาไทยได้ จึงจำเป็นที่ จะต้องเข้ารหัส URL ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษเพื่อแปลงให้เป็นภาษาอังกฤษ เช่น 1 ตัวอักษรในภาษาไทยจะถูกแปลงเป็นภาษา อังกฤษ ถึง 3 ตัวอักษร เท่ากับว่า คนไทยสามารถพิพ์ได้แค่ 66 ตัวอักษรเท่านั้น ทำให้บางที URL สั้นกว่าที่คิด


คุณสามารถติดตั้งปลั๊กอิน PP Auto Thai URL โดยทำตามขั้นตอนดังนี้


1. Login เพื่อเข้าสู่ระบบหน้าจัดการ WordPress

วิธีเปลี่ยน URL ของ Wordpress ให้เป็นภาษาไทยแบบไม่โดนตัดคำ2. เลือก Plugins > Add New ที่แถบเมนูด้านซ้าย

วิธีเปลี่ยน URL ของ Wordpress ให้เป็นภาษาไทยแบบไม่โดนตัดคำ3. ค้นหาปลั๊กอิน PP Auto Thai URL

วิธีเปลี่ยน URL ของ Wordpress ให้เป็นภาษาไทยแบบไม่โดนตัดคำ4. คลิก Install Now เพื่อดำเนินการติดตั้ง

วิธีเปลี่ยน URL ของ Wordpress ให้เป็นภาษาไทยแบบไม่โดนตัดคำ5. จากนั้นคลิก Activate Plugin เพื่อเปิดใช้งาน

วิธีเปลี่ยน URL ของ Wordpress ให้เป็นภาษาไทยแบบไม่โดนตัดคำ6. เสร็จสิ้นการติดตั้งปลั๊กอิน PP Auto Thai URL สำหรับการใช้งาน WordPress ของคุณ

วิธีเปลี่ยน URL ของ Wordpress ให้เป็นภาษาไทยแบบไม่โดนตัดคำ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการติดตั้ง WordPress ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง WordPress ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ...

วิธีติดตั้ง Plugins ให้ Wordpress ผ่าน FTP

คุณสามารถติดตั้ง Plugins ผ่านโปรแกรม WinSCP โดยทำตามขั้นตอนดังนี้ 1. ดาวน์โหลด Plugins...

วิธีเปลี่ยนชื่อ Domain ใน Wordpress

การเปลี่ยนชื่อเว็บไซต์ หรือทำการย้าย Wordpress ไปยัง URL ใหม่ หรือย้ายไปยัง Directory ใปหม่หรือ...

แก้ปัญหา WP SuperCache ขึ้น File name too long

หากพบปัญหา wp-supercache เกิด error เนื่องจาก URL permalink เป็นภาษาไทยยาวจน wp-supercache...

ทำอย่างไรเมื่อ Wordpress ถูก Hack

เนื่องด้วยบทความนี้จำเป็นต้องพัฒนาเรื่อยๆ ตามความซับซ้อนของการเจาะระบบ...