วิธีการติดตั้ง MyBB ผ่านระบบติด ตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง MyBB ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ DirectAdmin Control Panel ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกที่เมนู Softaculous Auto Installer

วิธีการติดตั้ง MyBB ผ่านระบบติด

ตั้ง Script อัตโนมัติ2. คลิกที่ปุ่ม Install เพื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรม MyBB

วิธีการติดตั้ง MyBB ผ่านระบบติด

ตั้ง Script อัตโนมัติ3. กรอกรายละเอียดสำหรับการตั้งค่าเว็บไซต์และฐานข้อมูล
- กำหนดเวอร์ชั่นของ MyBB ในช่อง Choose the version you want install
- กำหนด Protocal ในช่อง Choose Protocal
- กำหนดโดเมนของคุณในช่อง Choose Domain
- กรอกตำแหน่งการเก็บไฟล์ในช่อง In Directory
- กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database Name
- กรอกชื่อเว็บไซต์ของคุณในช่อง Site Name
- กรอกชื่อเว็บบอร์ดของคุณในช่อง Board Name
- กรอกอีเมลล์เว็บบอร์ดในช่อง Board Email
- กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Table Prefix

วิธีการติดตั้ง MyBB ผ่านระบบติด

ตั้ง Script อัตโนมัติ4. กรอกรายละเอียดสำหรับผู้ดูแลระบบ
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Admin Username
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Admin Password
- กรอกอีเมลล์ในช่อง Admin Email
- เลือกภาษาในช่อง Select Language
- กรอกอีเมลล์ในช่อง Email installation details to เพื่อรับรายละเอียดการติดตั้ง MyBB


จากนั้นคลิก Install

วิธีการติดตั้ง MyBB ผ่านระบบติด

ตั้ง Script อัตโนมัติ5. ขั้นตอนต่อไป ดำเนินการติดตั้ง MyBB

วิธีการติดตั้ง MyBB ผ่านระบบติด

ตั้ง Script อัตโนมัติ6. เสร็จสิ้นการติดตั้ง MyBB สำหรับการใช้งานเว็บบอร์ดของคุณ

วิธีการติดตั้ง MyBB ผ่านระบบติด

ตั้ง Script อัตโนมัติWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการติดตั้ง MyBB

คุณสามารถติดตั้ง MyBB ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ...