วิธีการติดตั้ง OpenCart ผ่าน ระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง OpenCart ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ DirectAdmin Control Panel ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกที่เมนู Softaculous Auto Installer

วิธีการติดตั้ง OpenCart ผ่าน

ระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ2. คลิกที่ปุ่ม Install เพื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรม OpenCart

วิธีการติดตั้ง OpenCart ผ่าน

ระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ3. กรอกรายละเอียดสำหรับการตั้งค่าซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล
- กำหนดเวอร์ชั่นของ OpenCart ในช่อง Choose the version you want install
- กำหนด Protocal ในช่อง Choose Protocal
- กำหนดโดเมนของคุณในช่อง Choose Domain
- กรอกตำแหน่งการเก็บไฟล์ในช่อง In Directory
- กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database Name
- กรอกชื่อร้านค้าของคุณในช่อง Store Name
- อธิบายรายละเอียดร้านค้าของคุณในช่อง Store Description
- กรอกชื่อเจ้าของร้านในช่อง Store Owner
- กรอกรายละเอียดที่อยู่ร้านค้าของคุณในช่อง Store Address
- กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Table Prefix

วิธีการติดตั้ง OpenCart ผ่าน

ระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ4. กรอกรายละเอียดสำหรับผู้ดูแลระบบ
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Admin Username
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Admin Password
- กรอกอีเมลล์ในช่อง Admin Email
- กรอกชื่อของคุณในชอง First Name
- กรอกนามสกุลของคุณในช่อง Last Name
- กรอกอีเมลล์ในช่อง Email installation details to เพื่อรับรายละเอียดการติดตั้ง OpenCart


จากนั้นคลิก Install

วิธีการติดตั้ง OpenCart ผ่าน

ระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ5. ขั้นตอนต่อไป ดำเนินการติดตั้ง OpenCart

วิธีการติดตั้ง OpenCart ผ่าน

ระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ6. เสร็จสิ้นการติดตั้ง OpenCart สำหรับการใช้งานร้านค้าของคุณ

วิธีการติดตั้ง OpenCart ผ่าน

ระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการติดตั้ง OpenCart

คุณสามารถติดตั้ง OpenCart ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

การตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ OpenCart

การส่ง E-Mail ผ่าน OpenCart ช่วยให้คุณสะดวกในส่ง E-Mail...