วิธีการติดตั้ง PrestaShop ผ่าน ระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง PrestaShop ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ DirectAdmin Control Panel ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกที่เมนู Softaculous Auto Installer

วิธีการติดตั้ง PrestaShop ผ่าน

ระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ2. คลิกที่ปุ่ม Install เพื่อดำเนินการติดตั้งโปรแกรม PrestaShop

วิธีการติดตั้ง PrestaShop ผ่าน

ระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ3. กรอกรายละเอียดสำหรับการตั้งค่าซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล
- กำหนดเวอร์ชั่นของ PrestaShop ในช่อง Choose the version you want install
- กำหนด Protocal ในช่อง Choose Protocal
- กำหนดโดเมนของคุณในช่อง Choose Domain
- กรอกตำแหน่งการเก็บไฟล์ในช่อง In Directory
- กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database Name
- กรอกชื่อร้านค้าของคุณในช่อง Store Name
- กำหนด Admin Folder ยกตัวอย่างเช่น http://www.yourdomain.com/auto/prestashop/hostatom/ (กำหนด path สำหรับ เข้าหลังร้าน)
- กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Table Prefix

วิธีการติดตั้ง PrestaShop ผ่าน

ระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ4. กรอกรายละเอียดสำหรับผู้ดูแลระบบ
- กรอกอีเมลล์ในช่อง Admin Email
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Admin Password
- กรอกชื่อของคุณในชอง First Name
- กรอกนามสกุลของคุณในช่อง Last Name
- กรอกอีเมลล์ในช่อง Email installation details to เพื่อรับรายละเอียดการติดตั้ง PrestaShop


จากนั้นคลิก Install

วิธีการติดตั้ง PrestaShop ผ่าน

ระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ5. ขั้นตอนต่อไป ดำเนินการติดตั้ง PrestaShop

วิธีการติดตั้ง PrestaShop ผ่าน

ระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ6. เสร็จสิ้นการติดตั้ง PrestaShop สำหรับการใช้งานร้านค้าของคุณ

วิธีการติดตั้ง PrestaShop ผ่าน

ระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการติดตั้ง Prestashop

คุณสามารถติดตั้ง Prestashop ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

การตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ PrestaShop

การส่งอีเมล์เป็นแบบ SMTP...