วิธีการติดตั้ง Joomla ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง Joomla ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยคุณต้องทำการ Login เข้า สู่ระบบ DirectAdmin Control Panel ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกที่เมนู Softaculous Auto Installer

วิธี

การติดตั้ง Joomla ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ2. คลิกที่ปุ่ม Install ของ Joomla เพื่อดำเนินการติดตั้ง

วิธี

การติดตั้ง Joomla ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ3. กรอกรายละเอียดสำหรับการตั้งค่าซอฟต์แวร์
- กำหนดเวอร์ชั่นในช่อง Choose the version you want install
- กำหนด Protocal ในช่อง Choose Protocal
- กำหนดโดเมนในช่อง Choose Domain
- กรอกตำแหน่งการเก็บไฟล์ ในช่อง In Directory
- กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database Name

วิธี

การติดตั้ง Joomla ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติกรอกรายละเอียดสำหรับบัญชีผู้ใช้
- กรอกชื่อเว็บไซต์ในช่อง Site Name
- กรอกคำอธิบายรายละเอียดของเว็บไซต์คุณในช่อง Site Description
- กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Table Prefix
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Admin Username
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Admin Password
- กรอกชื่อของคุณในช่อง Real Name
- กรอกอีเมลล์ในช่อง Admin Email
- กรอกอีเมลล์ในช่อง Email installation details to เพื่อรับรายละเอียดการติดตั้ง Joomla


จากนั้นคลิก Install

วิธี

การติดตั้ง Joomla ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ4. ขั้นตอนต่อไป ดำเนินการติดตั้ง Joomla

วิธี

การติดตั้ง Joomla ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ5. เสร็จสิ้นการติดตั้ง Joomla สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

วิธี

การติดตั้ง Joomla ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

ทำอย่างไรเมื่อ Joomla ถูก Hack

เนื่องด้วยบทความนี้จำเป็นต้องพัฒนาเรื่อยๆ ตามความซับซ้อนของการเจาะระบบ...

วิธีปิด magic_quotes_gpc สำหรับการใช้งาน Joomla

หลังจากที่ Joomla ออกเวอร์ชั่นล่าสุด ขณะนี้ 3.0 ออกมาได้มีการบังคับไม่ให้ใช้งาน magic_quotes_gpc...

วิธีปิด Output Buffering สำหรับการใช้งาน Joomla

ก่อนการติดตั้ง Joomla หากพบว่า Server ที่ให้บริการยังเปิดใช้งาน Output Buffering...

วิธีการติดตั้ง Joomla

Joomla คือ Content Management System (CMS) เป็นระบบเว็บสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการสร้าง...

การตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ Joomla

การส่งอีเมล์แบบ SMTP จะช่วยให้อีเมล์ที่ถูกส่งไปมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ลดโอกาสอีเมล์ตกไปยังกล่อง...