วิธีการติดตั้ง SMF

คุณสามารถติดตั้งเว็บบอร์ด SMF ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ ด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม SMF ได้ที่
http://download.simplemachines.org/


2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม SMF เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Manager

สำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=193


3. ดำเนินการแตกไฟล์

สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=222


4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ

สำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&sid=7


5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับเริ่มต้นติดตั้งเว็บบอร์ด SMF ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/smf/install.php จากนั้นคลิก Continue

วิธีการติดตั้ง SMF6. กรอกรายละเอียดสำหรับกำหนดฐานข้อมูล
- กำหนดประเภทฐานข้อมูลในช่อง Database type
- กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง Server name (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียว กันจะระบุว่า Localhost)
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Username
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Password
- กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database name
- กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Tables Prefix


จากนั้นคลิก Continue

วิธีการติดตั้ง SMF7. กำหนดชื่อเว็บบอร์ดของคุณ และคลิก Continue

วิธีการติดตั้ง SMF8. จากนั้นระบบจะแสดงรายละเอียดการสร้างข้อมูลในฐานข้อมูล และคลิก Continue

วิธีการติดตั้ง SMF9. กรอกรายละเอียดสำหรับบัญชีผู้ใช้
- กรอกชื่อผู้ใช้งานในช่อง Your username
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Password
- กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันในช่อง Confirm Password
- กรอกอีเมลล์ในช่อง Email Address
- กรอกรหัสผ่านฐานข้อมูลในช่อง Database Password


จากนั้นคลิก Continue

วิธีการติดตั้ง SMF10. ทำเครื่องหมายในช่อง Chackbox เพื่อลบไฟล์ install.php ก็จะเสร็จสิ้นการติดตั้ง SMF สำหรับการใช้งานเว็บบอร์ดของคุณ

วิธีการติดตั้ง SMF

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีลบ Error Log ใน SMF

การปล่อยให้มี Error Log เป็นจำนวนมาก จะทำให้การใช้พื้นที่ของฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น...

วิธีตั้งค่าให้ SMF ลบ Error Log อัตโนมัติ

การปล่อยให้มี Error Log เป็นจำนวนมาก จะทำให้การใช้พื้นที่ของฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น...

วิธีแก้ SMF ให้เป็นภาษาไทย

เบื้องต้นหากทำการสร้าง Forum แล้วไม่สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ถูกต้อง แสดงผลเพั้ยน...

วิธีปิด Error Log ใน SMF

การปล่อยให้มี Error Log เป็นจำนวนมาก จะทำให้การใช้พื้นที่ของฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น...

การตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ SMF

เป็นการส่ง E-Mail ทั้งหมดจากโปรมแกรม SMF ไปยังสมาชิกทั้งหมดในระบบผ่าน SMTP server...