วิธีการติดตั้ง phpBB

คุณสามารถติดตั้ง phpBB ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม phpBB ได้ที่
https://www.phpbb.com/downloads/


2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม phpBB เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Manager

สำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=193


3. ดำเนินการแตกไฟล์

สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=222


4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ

สำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=7


5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับการติดตั้ง phpBB ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/phpbb/


6. คุณสามารถกำหนดภาษาได้ที่ช่อง Select Language จากนั้นคลิกที่แถบเมนู Install

วิธีการติดตั้ง phpBB7. คลิกที่ Proceed to next step

วิธีการติดตั้ง phpBB8. ตรวจสอบระบบการเข้าถึงของไฟล์และโฟลเดอร์ และคลิก Start install

วิธีการติดตั้ง phpBB

วิธีการติดตั้ง phpBB

วิธีการติดตั้ง phpBB9. กรอกข้อมูลสำหรับกำหนดฐานข้อมูล
- กำหนดประเภทฐานข้อมูลในช่อง Database Type
- กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง Database server hostname or DNS (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียวกันจะระบุว่า Localhost)
- กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database name
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Database username
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Database password
- กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Tables prefix


จากนั้นคลิก Proceed to next step

วิธีการติดตั้ง phpBB10. เมื่อเสร็จเรียบร้อย ระบบจะแสดงผลการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล และคลิก Proceed to next step

วิธีการติดตั้ง phpBB11. กรอกรายละเอียดสำหรับผู้ดูแลระบบ
- กำหนดภาษาที่ใช้งานในเว็บบอร์ดในช่อง Default board language
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Administrator username
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Administrator password
- กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันในช่อง Administrator confirm password


จากนั้นคลิก Proceed to next step

วิธีการติดตั้ง phpBB12. ระบบจะแสดงผลตรวจสอบการติดตั้งรายละเอียดสำหรับผู้ดูแลระบบ และคลิก Proceed to next step

วิธีการติดตั้ง phpBB13. หลังจากนั้นระบบจะบันทึกการตั้งค่าเว็บบอร์ดลงในไฟล์ config.php แล้วคลิก Proceed to next step

วิธีการติดตั้ง phpBB14. ขั้นตอนต่อไปเป็นการตั้งค่าขั้นสูง ไม่ต้องเปลี่ยนการตั้งค่าใดๆ ให้คุณคลิก Proceed to next step

วิธีการติดตั้ง phpBB

วิธีการติดตั้ง phpBB15. จากนั้นระบบจะสร้างตารางในฐานข้อมูล phpBB เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิก Proceed to next step

วิธีการติดตั้ง phpBB16. เสร็จสิ้นการติดตั้ง phpBB สำหรับการใช้งานเว็บบอร์ดของคุณ หากต้องการตั้งค่าเว็บไซต์ คลิกที่ Login

วิธีการติดตั้ง phpBB


หมายเหตุ : อย่าลืมลบโฟลเดอร์ "install" เพื่อความปลอดภัย

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ phpBB

การส่งอีเมล์แบบ SMTP จะช่วยให้อีเมล์ที่ถูกส่งไปยังผู้ใช้งานเว็บบอร์ดมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น...

วิธีการติดตั้ง phpBB ผ่านระบบติด ตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง phpBB ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ...