วิธีการติดตั้ง Magento

คุณสามารถติดตั้ง Magento ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Magento ได้ที่
http://www.magentocommerce.com/download


2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Magento เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Manager

สำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=193


3. ดำเนินการแตกไฟล์

สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=222


4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ

สำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=7


5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับการติดตั้ง Magento ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/magento/


6. ทำเครื่องหมายในช่อง Checkbox เพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้งาน จากนั้นคลิก Continue

วิธีการติดตั้ง Magento7. กำหนดค่า Locale
- กำหนดค่าที่ตั้งในช่อง Locale
- กำหนดค่าโซนเวลาในช่อง Time Zone
- กำหนดค่าสกุลเงินที่ใช้ในช่อง Default Currency


จากนั้นคลิก Continue

วิธีการติดตั้ง Magento8. กรอกข้อมูลสำหรับกำหนดฐานข้อมูล
- กำหนดประเภทฐานข้อมูลในช่อง Database Type
- กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง Database server address (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียวกันจะระบุว่า Localhost)
- กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database name
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง User Name
- กรอกรหัสผ่านในช่อง User Password
- กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Tables prefix

วิธีการติดตั้ง Magento


กำหนดค่าสำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์
- กำหนด URL สำหรับการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณ ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/magento/
- กำหนด Path สำหรับเข้าหลังร้านในเว็บไซต์ของคุณ ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/magento/admin/


จากนั้นคลิก Continue

วิธีการติดตั้ง Magento9. กรอกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้
- กรอกชื่อของคุณในช่อง First name
- กรอกนามสกุลของคุณในช่อง Last name
- กรอกอีเมลล์ของคุณในช่อง E-mail address

วิธีการติดตั้ง Magento


กรอกข้อมูลสำหรับการเข้าระบบ
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Username
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Password
- กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันในช่อง Confirm Password


จากนั้นคลิก Continue

วิธีการติดตั้ง Magento10. เสร็จสิ้นการติดตั้ง Magento สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

วิธีการติดตั้ง Magento


หมายเหตุ : เก็บรหัส Encryption Key ไว้ด้วยครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการติดตั้ง Magento ผ่าน ระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง Magento ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ...