วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ User

คุณสามารถ Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ User โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกเมนู Create/Restore Backups

วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ User2. เลือกไฟล์ที่คุณทำการ Backup ข้อมูลไว้ดังรูป หากคุณดาวน์โหลดไฟล์ Backup เก็บไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ให้คุณใช้ FTP อัพโหลดไฟล์ Backup ไปยังแฟ้ม /backups ก่อน


อ้างอิงวิธีการใช้งานโปรแกรม WinSCP
https://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=218

วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ User3. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการ Restore จากนั้นคลิก Restore Selected Items

วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ User4. ระบบจะแจ้งยืนยันเมื่อดำเนินการ Restore เสร็จสมบูรณ์

วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ UserWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Admin

คุณสามารถ Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ User

คุณสามารถ Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ User โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Admin

คุณสามารถ Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Reseller

คุณสามารถ Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Reseller

คุณสามารถ Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller โดยคุณต้องทำการ Login...