วิธีการติดตั้ง Joomla

Joomla คือ Content Management System (CMS) เป็นระบบเว็บสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการสร้าง และจัดการเนื้อหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง รูปภาพ วิดิโอ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งคุณสามารถติดตั้ง joomla ได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Joomla ได้ที่
http://www.joomla.org/download.html


2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Joomla เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Manager

สำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=193


3. ดำเนินการแตกไฟล์

สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=222


4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ

สำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=7


5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับการติดตั้ง Joomla ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/joomla/


6. Joomla จะตรวจสอบระบบการเข้าถึงของไฟล์และโฟลเดอร์ก่อนกานติดตั้ง

หากพบปัญหาที่ magic_quotes_gpc (ดังภาพ) คุณสามารถปิดการทำงานฟังก์ชั่นนี้ได้ โดยทำตามขั้นตอนจาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=107


วิธีการติดตั้ง Joomla7. กรอกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้
- กำหนดภาษาในช่อง Select Language
- กรอกชื่อเว็บไซต์ในช่อง Site Name
- กรอกคำอธิบายเว็บไซต์ในช่อง Description
- กรอกอีเมลล์ของคุณในช่อง Admin Email
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Admin Username (ไม่แนะนำให้ใช้ admin)
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Admin Password
- กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันในช่อง Confirm Admin Password
- กำหนดค่าออฟไลน์เว็บไซต์หลังการติดตั้งเสร็จในช่อง Site offine


จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้ง Joomla8. กรอกข้อมูลสำหรับกำหนดฐานข้อมูล
- กำหนดประเภทฐานข้อมูลในช่อง Database Type
- กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง Database host (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียวกันจะระบุว่า Localhost)
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Username
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Password
- กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database name
- กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Table Prefix
- กำหนดค่าสำรองฐานข้อมูลในช่อง Old Database Process


จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้ง Joomla9. ตรวจสอบการตั้งค่าอีกครั้งก่อนการติดตั้ง จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้ง Joomlaวิธีการติดตั้ง Joomla10. ดำเนินการติดตั้ง Joomla

วิธีการติดตั้ง Joomla11. เสร็จสิ้นการติดตั้ง Joomla สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

วิธีการติดตั้ง Joomla


หมายเหตุ : อย่าลืมลบโฟลเดอร์ "installation" เพื่อความปลอดภัยWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีปิด Output Buffering สำหรับการใช้งาน Joomla

ก่อนการติดตั้ง Joomla หากพบว่า Server ที่ให้บริการยังเปิดใช้งาน Output Buffering...

วิธีการติดตั้ง Joomla ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง Joomla ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยคุณต้องทำการ Login เข้า สู่ระบบ...

การตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ Joomla

การส่งอีเมล์แบบ SMTP จะช่วยให้อีเมล์ที่ถูกส่งไปมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ลดโอกาสอีเมล์ตกไปยังกล่อง...

วิธีปิด magic_quotes_gpc สำหรับการใช้งาน Joomla

หลังจากที่ Joomla ออกเวอร์ชั่นล่าสุด ขณะนี้ 3.0 ออกมาได้มีการบังคับไม่ให้ใช้งาน magic_quotes_gpc...

ทำอย่างไรเมื่อ Joomla ถูก Hack

เนื่องด้วยบทความนี้จำเป็นต้องพัฒนาเรื่อยๆ ตามความซับซ้อนของการเจาะระบบ...