วิธีการติดตั้ง Joomla

Joomla คือ Content Management System (CMS) เป็นระบบเว็บสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการสร้าง และจัดการเนื้อหาข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น เรื่อง รูปภาพ วิดิโอ และอื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งคุณสามารถติดตั้ง joomla ได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Joomla ได้ที่
http://www.joomla.org/download.html


2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Joomla เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Manager

สำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=193


3. ดำเนินการแตกไฟล์

สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=222


4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ

สำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=7


5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับการติดตั้ง Joomla ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/joomla/


6. Joomla จะตรวจสอบระบบการเข้าถึงของไฟล์และโฟลเดอร์ก่อนกานติดตั้ง

หากพบปัญหาที่ magic_quotes_gpc (ดังภาพ) คุณสามารถปิดการทำงานฟังก์ชั่นนี้ได้ โดยทำตามขั้นตอนจาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=107


วิธีการติดตั้ง Joomla7. กรอกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้
- กำหนดภาษาในช่อง Select Language
- กรอกชื่อเว็บไซต์ในช่อง Site Name
- กรอกคำอธิบายเว็บไซต์ในช่อง Description
- กรอกอีเมลล์ของคุณในช่อง Admin Email
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Admin Username (ไม่แนะนำให้ใช้ admin)
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Admin Password
- กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันในช่อง Confirm Admin Password
- กำหนดค่าออฟไลน์เว็บไซต์หลังการติดตั้งเสร็จในช่อง Site offine


จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้ง Joomla8. กรอกข้อมูลสำหรับกำหนดฐานข้อมูล
- กำหนดประเภทฐานข้อมูลในช่อง Database Type
- กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง Database host (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียวกันจะระบุว่า Localhost)
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Username
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Password
- กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database name
- กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Table Prefix
- กำหนดค่าสำรองฐานข้อมูลในช่อง Old Database Process


จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้ง Joomla9. ตรวจสอบการตั้งค่าอีกครั้งก่อนการติดตั้ง จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้ง Joomlaวิธีการติดตั้ง Joomla10. ดำเนินการติดตั้ง Joomla

วิธีการติดตั้ง Joomla11. เสร็จสิ้นการติดตั้ง Joomla สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ

วิธีการติดตั้ง Joomla


หมายเหตุ : อย่าลืมลบโฟลเดอร์ "installation" เพื่อความปลอดภัยWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีปิด magic_quotes_gpc สำหรับการใช้งาน Joomla

หลังจากที่ Joomla ออกเวอร์ชั่นล่าสุด ขณะนี้ 3.0 ออกมาได้มีการบังคับไม่ให้ใช้งาน magic_quotes_gpc...

วิธีปิด Output Buffering สำหรับการใช้งาน Joomla

ก่อนการติดตั้ง Joomla หากพบว่า Server ที่ให้บริการยังเปิดใช้งาน Output Buffering...

การตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ Joomla

การส่งอีเมล์แบบ SMTP จะช่วยให้อีเมล์ที่ถูกส่งไปมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ลดโอกาสอีเมล์ตกไปยังกล่อง...

ทำอย่างไรเมื่อ Joomla ถูก Hack

เนื่องด้วยบทความนี้จำเป็นต้องพัฒนาเรื่อยๆ ตามความซับซ้อนของการเจาะระบบ...

วิธีการติดตั้ง Joomla ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง Joomla ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยคุณต้องทำการ Login เข้า สู่ระบบ...