วิธีการติดตั้ง Prestashop

คุณสามารถติดตั้ง Prestashop ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Prestashop ได้ที่
http://www.prestashop.com/en/download


2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Prestashop เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Manager

สำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=193


3. ดำเนินการแตกไฟล์

สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=222


4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ

สำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=7


5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับการติดตั้ง Prestashop ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/prestashop


จากนั้นเลือกภาษาที่คุณต้องการใช้สำหรับการติดตั้ง และคลิก Next

วิธีการติดตั้ง Prestashop6. ทำเครื่องหมายในช่อง Checkbox เพื่อยอมรับข้อตกลงการใช้งาน จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้ง Prestashop7. การตรวจสอบก่อนติดตั้ง หากไม่พบปัญหาจะข้ามไปที่ขั้นตอนต่อไป


8. กรอกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้
- กรอกชื่อร้านของคุณในช่อง Shop name
- กำหนด Main activity
- กำหนด Country
- กรอกชื่อของคุณในช่อง First name
- กรอกนามสกุลของคุณในช่อง Last name
- กรอกอีเมลล์ของคุณในช่อง E-mail address
- กรอกรหัสผ่านของคุณในช่อง Shop password
- กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันในช่อง Re-type to confirm


จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้ง Prestashop9. กรอกข้อมูลสำหรับกำหนดฐานข้อมูล
- กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง Database server address (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียวกันจะระบุว่า Localhost)
- กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database name
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Database login
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Database password
- กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Tables prefix


คลิกที่ปุ่ม Test your database connection now! เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ จากนั้นคลิก Next

วิธีการติดตั้ง Prestashop10. ดำเนินการติดตั้ง Prestashop

วิธีการติดตั้ง Prestashop11. เสร็จสิ้นการติดตั้ง Prestashop สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หากต้องการตั้งค่าเว็บไซต์ คลิกที่ Manage your store.

วิธีการติดตั้ง Prestashop


หมายเหตุ : อย่าลืมลบโฟลเดอร์ "install" เพื่อความปลอดภัยWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ PrestaShop

การส่งอีเมล์เป็นแบบ SMTP...

วิธีการติดตั้ง PrestaShop ผ่าน ระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง PrestaShop ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ...