วิธีการติดตั้ง Drupal

คุณสามารถติดตั้ง Drupal ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Drupal ได้ที่
https://drupal.org/download


2. เมื่อดาวน์โหลดโปรแกรม Drupal เรียบร้อยแล้ว จากนั้น Upload ไฟล์ลงที่ public_html ด้วย File Manager

สำหรับขั้นตอนการ Upload ไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=193


3. ดำเนินการแตกไฟล์

สำหรับขั้นตอนการแตกไฟล์ คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=222


4. สร้างฐานข้อมูลและชื่อผู้ใช้ฐานข้อมูลของคุณ

สำหรับขั้นตอนการสร้างฐานข้อมูล คุณสามารถดูได้จาก Link นี้
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=7


5. เข้าหน้าเว็บไซต์สำหรับการติดตั้ง Drupal ยกตัวอย่างเช่น http://yourdomain.com/drupal

จากนั้น กำหนดค่า profile เป็นแบบ Standard และคลิก Save and continue

วิธีการติดตั้ง Drupal6. เลือกภาษาที่คุณต้องการใช้ ในเบื้องต้นมีแต่ภาษาอังกฤษที่พร้อมใช้งาน หากต้องการที่จะติดตั้งภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ คลิกที่ Learn how to install Drupal in other languages จากนั้นคลิกที่ Save and continue

วิธีการติดตั้ง Drupal7. กรอกข้อมูลสำหรับกำหนดฐานข้อมูล
- กำหนดประเภทฐานข้อมูลในช่อง Database type
- กรอกชื่อฐานข้อมูลในช่อง Database name
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Database username
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Database password
- กรอกตำแหน่งที่อยู่ Server ของฐานข้อมูลในช่อง Database host (ถ้าอยู่บนเครื่องเดียวกันจะระบุว่า Localhost)
- กรอกคำนำหน้าตารางในช่อง Table prefix


จากนั้นคลิก Save and continue

วิธีการติดตั้ง Drupal8. ดำเนินการติดตั้ง Drupal

วิธีการติดตั้ง Drupal9. กรอกข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบัญชีผู้ใช้ และการตั้งค่าพื้นฐานเว็บไซต์
- กรอกชื่อเว้บไซต์ในช่อง Site name
- กรอกอีเมลล์ของคุณในช่อง Site e-mail address
- กรอกชื่อผู้ใช้ในช่อง Username (ไม่แนะนำให้ใช้ admin)
- กรอกอีเมลล์ของคุณในช่อง E-mail address
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Password
- กรอกรหัสผ่านอีกครั้งเพื่อยืนยันในช่อง Confirm Password
- กำหนดโซนประเทศและโซนเวลาของคุณในช่อง Server setting
- กำหนดค่าการ update ในช่อง Update notifications


จากนั้นคลิก Save and continue

วิธีการติดตั้ง Drupalวิธีการติดตั้ง Drupal10. เสร็จสิ้นการติดตั้ง Drupal สำหรับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หากต้องการเข้าเว็บไซต์ คลิกที่ Visit your new site.

วิธีการติดตั้ง DrupalWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการติดตั้ง Drupal ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง Drupal ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ...