วิธี เปิด/ปิด Open BaseDir ให้กับ Website

Open BaseDIR เป็นฟังก์ชั่นการทำงานด้านความปลอดภัยของ Server ซึ่งทำหน้าที่ไม่อนุญาติให้ผู้ใช้ และไฟล์ของผู้ใช้สามารถทำงานนอกเหนือจาก Home Directory ของผู้ใช้นั้นได้ สถานะปกติคือเปิด เพื่อความปลอดภัยไม่แนะนำให้ปิดครับ เนื่องจากหากปิดแล้วผู้ใช้ท่านนึงอาจจะไปยุ่งกับไฟล์ของผู้ใช้อีกท่านนึงได้ ยิ่งไปกว่านั้นหากผู้ใช้ท่านนึงถูก Hacker เจาะระบบจาก script ของเว็บไซต์ที่ล้าสมัย หรือการออกแบบ script ที่มีช่องโหว่ Hacker สามารถเจาะระบบข้าม Home Directory ไปยัง User อื่นๆ ได้ครับ


คุณสามารถ เปิด/ปิด Open BaseDir ให้กับ Website ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกที่เมนู PHP SafeMode Configuration

วิธี เปิด/ปิด Open BaseDir ให้กับ Website2. ทำเครื่องหมายถูกเลือก Domain ที่ต้องการ

วิธี เปิด/ปิด Open BaseDir ให้กับ Website3. จากนั้นกำหนดค่าการ เปิด/ปิด Open BaseDir ได้ดังนี้
- ต้องการ เปิด Open BaseDir ให้คลิกที่ Enable Open BaseDir
- ต้องการ ปิด Open BaseDir ให้คลิกที่ Disable Open BaseDir

วิธี เปิด/ปิด Open BaseDir ให้กับ Website4. ระบบจะแจ้งยืนยันการ เปิด/ปิด Open BaseDir ให้กับ Website ดังภาพ

วิธี เปิด/ปิด Open BaseDir ให้กับ WebsiteWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีกำหนดอัตราการส่ง E-Mail ของทุก User ใน DirectAdmin ระดับ Admin

การกำหนดอัตราการส่ง E-Mail เป็นการกำหนดปริมาณการส่งอีเมล์ต่อวันของ Users ที่คุณดูแล เพื่อป้องกัน...

วิธีการโอนย้าย User ระหว่าง Reseller

คุณสามารถโอนย้าย User ระหว่าง Reseller ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีกำหนดอัตราการส่ง E-Mail เฉพาะบาง User ใน DirectAdmin ระดับ Admin

การกำหนดอัตราการส่ง E-Mail เป็นการกำหนดปริมาณการส่งอีเมล์ต่อวันของ Users ที่คุณดูแล เพื่อป้องกัน...

วิธีสร้าง และจัดการ Reseller Packages

คุณสามารถสร้าง และจัดการ Reseller Packages ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Admin

คุณสามารถ Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin โดยคุณต้องทำการ Login...