วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ User

คุณสามารถ Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ User โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกเมนู Create/Restore Backups

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ User2. เลือกข้อมูลที่คุณต้องการ Backup จากนั้นคลิก Create Backup

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Userรายละเอียดข้อมูลมีดังนี้


หมวด Website Data
---------------------------------------------

Domains Directory
ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ ข้อมูลในแฟ้ม logs, private_html, public_ftp, public_html, และ stats รวมไปถึง Sub-Domain ทั้งหมดของทุก Domainจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล

Subdomain Lists
ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ ข้อมูล Sub-Dmain ทั้งหมดของทุก Domain จะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูลหมวด Email
---------------------------------------------

POP Accounts
ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ การตั้งค่าและชื่อบัญชี Email ในทุกเว็บไซต์ของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล

Forwarders
ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้การตั้งค่า Forwarders ในทุกอีเมลของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล

Autoresponders
ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้การตั้งค่า Autoresponders และข้อความตอบกลับอัตโนมัติในทุกอีเมลของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล

Vacation Messages
ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้การตั้งค่า Vacation Messages และข้อความตอบกลับในทุกอีเมลของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล

E-mail Settings
ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้การตั้งค่าในทุกอีเมล รวมไปถึงการตั้งค่า catch-all e-mail ของคุณจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูลหมวด FTP
---------------------------------------------

FTP Accounts
ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ ชื่อบัญชี FTP ที่คุณสร้างจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล (เฉพาะบัญชีเท่านั้นไม่รวมถึงไฟล์)

FTP Settings
ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ การตั้งค่า FTP ที่คุณกำหนดไว้จะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล ยกตัวอย่างเช่ยการตั้งค่าให้ Anonymous สามารถใช้งาน FTP ได้หมวด Databases
---------------------------------------------

Back up all User Databases
ถ้าเลือกเครื่องหมายถูกที่เมนูนี้ ฐานข้อมูล MySQL ที่คุณสร้างรวมไปถึงบัญชีผู้ใช้ฐานข้อมูลจะถูกรวมไว้เมื่อทำการสำรองข้อมูล

3. ระบบจะทำงานทันที ให้คุณรอการแจ้ง Backups ข้อมูลเสร็จสินทาง System Message หรือทาง Email

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ User4. ข้อมูลที่ถูก Backups เรียบร้อยแล้วจะถูกเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ Backups ใน File Manager และจัดเก็บไว้ในรูปแบบของ
[backup]-[เดือน]-[วัน]-[ปี]-[หมายเลขชุดข้อมูล]

หากคุณทำการ Backup ข้อมูลหลายๆ ครั้งในวันเดียว ไฟล์ที่ Backup ไว้จะออกมาลักษณะนี้
backup-Aug-18.2014-1.tar.gz
backup-Aug-18.2014-2.tar.gz
ระบบนี้มีไว้เพื่อป้องกันการสร้างข้อมูล Backup ทับกัน หากสร้างในวันเดียวกัน5. การ Backup ข้อมูลนี้จะถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีบน Server แต่เราก็ขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดข้อมูลไว้ยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณอีก 1 ชุดเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูลอีกชั้น ซึ่งคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ Backup ได้โดยการคลิกชื่อไฟล์ที่คุณต้องการ ระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์นั้นทันที

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ User6. หากคุณต้องการลบไฟล์ Backup ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ UserWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Reseller

คุณสามารถ Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Admin

คุณสามารถ Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ User

คุณสามารถ Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ User โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Reseller

คุณสามารถ Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Admin

คุณสามารถ Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Admin โดยคุณต้องทำการ Login...