วิธีการใช้งานโปรแกรม WinSCP

WinSCP คือ โปรแกรมสำหรับอัพโหลดและดาวน์โหลดไฟล์ ผ่านโปรโตคอล FTP ที่เชื่อมต่อกับ Hosting ของคุณ ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี คุณสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งได้ที่นี่ http://winscp.net/eng/download.php โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังนี้

 

1. คลิกที่ WinSCP เพื่อเริ่มต้นการใช้งาน

วิธีการใช้งานโปรแกรม WinSCP2. กรอกรายละเอียดเพื่อเชื่อมต่อกับ Server ของคุณดังนี้
- กำหนดโปรโตคอลเป็น FTP(File Transfer Protocol) ในช่อง File portocol
- กรอกชื่อเว็บไซต์หรือเลขไอพีแอสเดรสในช่อง Host Name
- กำหนดค่า Port ในช่อง Port number (โดยมาตรฐานแล้วจะเป็น Port 21)
- กรอกชื่อบัญชีผู้ใช้ในช่อง User name
- กรอกรหัสผ่านในช่อง Password


จากนั้นคลิก Login

วิธีการใช้งานโปรแกรม WinSCP

หมายเหตุ : เพื่อความปลอดภัย กรุณาหลีกเลี่ยงการบันทึกรหัสผ่านไว้ที่โปรแกรม และปิดโปรแกรมทุกครั้งหลังใช้งาน3. ดับเบิ้ลคลิกที่ Directory domains

วิธีการใช้งานโปรแกรม WinSCP4. ดับเบิ้ลคลิกที่ชื่อโดเมนของคุณ

วิธีการใช้งานโปรแกรม WinSCP5. จากนั้นดับเบิ้ลคลิกที่ Directory public_html (ไฟล์ของเว็บไซต์ที่จะออนไลน์บนอินเตอร์เน็ทของคุณจะต้องถูกอัพโหลดไว้ที่ Directory นี้)

วิธีการใช้งานโปรแกรม WinSCP6. คุณสามารถทำการ Upload ไฟล์โดยลากไฟล์ทีต้องการจากหน้าต่างทางด้านซ้าย(เครื่องเรา )ไปวางไว้ใน หน้าต่างทางด้านขวา(เครื่อง Server)

วิธีการใช้งานโปรแกรม WinSCPWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการสร้าง Folder ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถสร้าง Folder ใน File Manager โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ...

วิธีแก้ปัญหาการเข้ารหัสการเชื่อมต่อของ FileZilla FTP Client

เนื่องจาก FileZilla ได้ Update Version ใหม่ เพื่อเสริมความปลอดภัยในการเชื่อมต่อ...

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน FTP ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีการคัดลอก File ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถคัดลอก File ใน File Manager โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ...

วิธีการ Upload Files ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถ Upload Files to Current Directory ใน File Manager โดยคุณต้องทำการ Login...