วิธีแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งาน

คุณสามารถแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งาน ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดัง


1. คลิกที่เมนู Edit User Message

วิธีแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งาน2. แก้ไขรายละเอียดได้ดังนี้
- แก้ไขหัวข้อ ข้อความอัตโนมัติในช่อง Subject
- แก้ไขรายละเอียดข้อความอัตโนมัติในช่อง Message
หากเกิดข้อผิดพลาดในการแก้ไขและต้องการกลับไปยังข้อความในตอนต้นให้คลิกที่ Reset


3. เมื่อแก้ไขข้อความเสร็จสิ้นให้คลิกที่ Save

วิธีแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งานWas this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีตรวจสอบสถิติการใช้งานของ Reseller

คุณสามารถตรวจสอบสถิติการใช้งานของ Reseller ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีเพิ่มบัญชี User

คุณสามารถเพิ่มบัญชี User ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีส่งข้อความหา User ทั้งหมดที่ใช้งาน

คุณสามารถส่งข้อความหา User ทั้งหมดที่ใช้งาน ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีสร้างและจัดการ Private Nameservers

Private Nameservers เป็นระบบที่ช่วยให้ Reseller สามารถสร้าง Nemeserver...

วิธีสร้างและจัดการ Web Hosting Package

คุณสามารถสร้างและจัดการ Web Hosting Package ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...