วิธีสร้างและจัดการ Private Nameservers

Private Nameservers เป็นระบบที่ช่วยให้ Reseller สามารถสร้าง Nemeserver ส่วนตัวได้เพื่อความเป็นเอกลักษณ์องค์กรของคุณหรือเพื่อปกปิด hosting โดยทำตามขั้นตอนดังนี้


1. Login เข้าสู่ระบบ DirectAdmin

วิธีสร้างและจัดการ Private Nameservers2. คลิกที่เมนู Nameservers

วิธีสร้างและจัดการ Private Nameservers3. กำหนด Server และ Domain name ของคุณ แล้วติ๊กที่ Virtual จากนั้นคลิก Create

วิธีสร้างและจัดการ Private Nameservers4. Nameserver จะถูกเปลี่ยนเป็น Nameserver ของคุณ ดังภาพ

วิธีสร้างและจัดการ Private Nameservers


หมายเหตุ : ต้องใช้เวลา 4-48 ชม. Nameserver ถึงจะใช้งานได้Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีเปลี่ยน Package ให้กับ Users ที่ใช้งาน

คุณสามารถเปลี่ยน Package ให้กับ Users ที่ใช้งานใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีตรวจสอบสถิติการใช้งานของ Reseller

คุณสามารถตรวจสอบสถิติการใช้งานของ Reseller ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Reseller

คุณสามารถ Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งาน

คุณสามารถแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งาน ใน DirectAdmin Control Panel...

วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Reseller

คุณสามารถ Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller โดยคุณต้องทำการ Login...