วิธีส่งข้อความหา User ทั้งหมดที่ใช้งาน

คุณสามารถส่งข้อความหา User ทั้งหมดที่ใช้งาน ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. คลิกที่เมนู Message All Users

วิธีส่งข้อความหา User ทั้งหมดที่ใช้งาน ผ่าน Directadmin Control Panel2. กำหนดค่าและระบุค่าข้อความได้ดังนี้
To : กำหนดค่า Users ที่ต้องการส่งเป็น All Users
Priority : กำหนดค่าระดับความสำคัญหรือการเร่งรีบ (Low, Mudium, Hight)
Subjact : ระบุหัวข้อที่ต้องการส่ง
Message : ระบุข้อความหรือเนื้อหาที่ต้องการส่ง


3. จากนั้นคลิก Save

วิธีส่งข้อความหา User ทั้งหมดที่ใช้งาน ผ่าน Directadmin Control Panel4. ระบบจะแจ้งยืนยันการส่งข้อความไปยัง Users ทั้งหมดที่ใช้งาน

วิธีส่งข้อความหา User ทั้งหมดที่ใช้งาน ผ่าน Directadmin Control Panel

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งาน

คุณสามารถแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งาน ใน DirectAdmin Control Panel...

วิธีเพิ่มบัญชี User

คุณสามารถเพิ่มบัญชี User ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีสร้างและจัดการ Private Nameservers

Private Nameservers เป็นระบบที่ช่วยให้ Reseller สามารถสร้าง Nemeserver...

วิธี Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Reseller

คุณสามารถ Restore ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีการระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User

คุณสามารถระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ...