วิธีการระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User

คุณสามารถระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


การระงับการใช้งานบัญชี User


1. คลิกที่เมนู List Users

วิธีการระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User ใน Directadmin Control Panel2. เลือก User ที่ต้องการ แล้วกำหนดสาเหตุที่ระงับการใช้งาน จากนั้นคลิก Suspend

วิธีการระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User ใน Directadmin Control Panel3. หลังจากที่ได้ระงับการใช้งานแล้ว สถานะ Suspend จะเป็น "Yes"

วิธีการระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User ใน Directadmin Control Panel

การยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User


1. คลิกที่เมนู List Users

วิธีการระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User ใน Directadmin Control Panel2. เลือก User ที่ต้องการยกเลิกระงับการใช้งาน จากนั้นคลิก Unsuspend

วิธีการระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User ใน Directadmin Control Panel3. หลังจากที่ได้ยกเลิกระงับการใช้งานแล้ว สถานะ Suspend จะเป็น "No"

วิธีการระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User ใน Directadmin Control Panel

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีเพิ่มบัญชี User

คุณสามารถเพิ่มบัญชี User ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีตรวจสอบสถิติการใช้งานของ Reseller

คุณสามารถตรวจสอบสถิติการใช้งานของ Reseller ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Reseller

คุณสามารถ Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งาน

คุณสามารถแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งาน ใน DirectAdmin Control Panel...

วิธีส่งข้อความหา User ทั้งหมดที่ใช้งาน

คุณสามารถส่งข้อความหา User ทั้งหมดที่ใช้งาน ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...