วิธีการระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User

คุณสามารถระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


การระงับการใช้งานบัญชี User


1. คลิกที่เมนู List Users

วิธีการระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User ใน Directadmin Control Panel2. เลือก User ที่ต้องการ แล้วกำหนดสาเหตุที่ระงับการใช้งาน จากนั้นคลิก Suspend

วิธีการระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User ใน Directadmin Control Panel3. หลังจากที่ได้ระงับการใช้งานแล้ว สถานะ Suspend จะเป็น "Yes"

วิธีการระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User ใน Directadmin Control Panel

การยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User


1. คลิกที่เมนู List Users

วิธีการระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User ใน Directadmin Control Panel2. เลือก User ที่ต้องการยกเลิกระงับการใช้งาน จากนั้นคลิก Unsuspend

วิธีการระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User ใน Directadmin Control Panel3. หลังจากที่ได้ยกเลิกระงับการใช้งานแล้ว สถานะ Suspend จะเป็น "No"

วิธีการระงับและยกเลิกระงับการใช้งานบัญชี User ใน Directadmin Control Panel

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งาน

คุณสามารถแก้ไขข้อความอัตโนมัติที่ระบบจะจัดส่งให้ User ที่ใช้งาน ใน DirectAdmin Control Panel...

วิธีเปลี่ยน Package ให้กับ Users ที่ใช้งาน

คุณสามารถเปลี่ยน Package ให้กับ Users ที่ใช้งานใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีสร้างและจัดการ Web Hosting Package

คุณสามารถสร้างและจัดการ Web Hosting Package ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีเพิ่มบัญชี User

คุณสามารถเพิ่มบัญชี User ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธี Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ระดับ Reseller

คุณสามารถ Backup ข้อมูลด้วย DirectAdmin Control Panel ในระดับ Reseller โดยคุณต้องทำการ Login...