วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


วิธิการเพิ่ม Domain


1. เลือกที่ Domain Setup

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel2. คลิกที่ Add Another Domain

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel3. ตั้งค่าได้ดังนี้
- Domain : ระบุ Domain ที่คุณต้องการเพิ่ม
- Bandwidth : ระบุค่า Bandwidth หรือติ๊กที่ Same as Main Account เพื่อตั้งค่าเช่นเดียวกับ Account หลัก
- Disk Space : ระบุค่า Disk Space หรือติ๊กที่ Same as Main Account เพื่อตั้งค่าเช่นเดียวกับ Account หลัก
- คุณสามารถติ๊กเลือก Secure SSL, CGI Access และ PHP Access ได้ตามที่คุณต้องการ

 

4. จากนั้นคลิกที่ Create

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel5. จากนั้นระบบจะแจ้งยืนยันการเพิ่ม Domain ว่าได้ถูกสร้างในระบบสำเร็จแล้ว

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel
วิธีการลบ Domain

 

1. เลือกที่ Domain Setup

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel2. เลือก Domain ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel3. คลิก confirm เพื่อยืนยันความต้องการในการลบ Domain ที่เลือก

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel4. ระบบจะแจ้งยืนยันการลบ Domain ว่าได้ถูกลบสำเร็จแล้ว

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ enom.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameBargain.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameBargain.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ 000domains.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้...

การยืนยัน RAA verification mail

ตั้งแต่ 1 มกราคม 2557 ที่ผ่านมาหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่กำกับดูแลการจดทะเบียนโดเมน (ICANN)...

วิธีดู Error Log ของ Website ใน Directadmin Control Panel

คุณสามารถดู Error Log ของ Website ใน Directadmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...