วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


วิธิการเพิ่ม Domain


1. เลือกที่ Domain Setup

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel2. คลิกที่ Add Another Domain

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel3. ตั้งค่าได้ดังนี้
- Domain : ระบุ Domain ที่คุณต้องการเพิ่ม
- Bandwidth : ระบุค่า Bandwidth หรือติ๊กที่ Same as Main Account เพื่อตั้งค่าเช่นเดียวกับ Account หลัก
- Disk Space : ระบุค่า Disk Space หรือติ๊กที่ Same as Main Account เพื่อตั้งค่าเช่นเดียวกับ Account หลัก
- คุณสามารถติ๊กเลือก Secure SSL, CGI Access และ PHP Access ได้ตามที่คุณต้องการ

 

4. จากนั้นคลิกที่ Create

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel5. จากนั้นระบบจะแจ้งยืนยันการเพิ่ม Domain ว่าได้ถูกสร้างในระบบสำเร็จแล้ว

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel
วิธีการลบ Domain

 

1. เลือกที่ Domain Setup

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel2. เลือก Domain ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel3. คลิก confirm เพื่อยืนยันความต้องการในการลบ Domain ที่เลือก

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel4. ระบบจะแจ้งยืนยันการลบ Domain ว่าได้ถูกลบสำเร็จแล้ว

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีดู Log การใช้งาน Website ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถดู Log การใช้งาน Website ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

การเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameBargain.com

คุณสามารถเปลี่ยน Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ NameBargain.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้...

ขั้นการโอนย้ายโดเมน .th มาใช้บริการกับเรา

ขั้นตอนนี้สำหรับการโอนย้ายโดเมนที่มีนามสกุลดังต่อไปนี้เท่านั้น co.th | in.th | ac.th | go.th |...

วิธีการเพิ่ม/ลดขนาด E-mail Quota

คุณสามารถปรับเพิ่ม/ลดขนาด E-mail Quota ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ...

วิธีใช้งาน Mime Types ใน Directadmin Control Panel

MIME Types คือมาตรฐานการสื่อสารของเอกสาร มีไว้สำหรับระบุให้ Web Browser...