วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


วิธิการเพิ่ม Domain


1. เลือกที่ Domain Setup

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel2. คลิกที่ Add Another Domain

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel3. ตั้งค่าได้ดังนี้
- Domain : ระบุ Domain ที่คุณต้องการเพิ่ม
- Bandwidth : ระบุค่า Bandwidth หรือติ๊กที่ Same as Main Account เพื่อตั้งค่าเช่นเดียวกับ Account หลัก
- Disk Space : ระบุค่า Disk Space หรือติ๊กที่ Same as Main Account เพื่อตั้งค่าเช่นเดียวกับ Account หลัก
- คุณสามารถติ๊กเลือก Secure SSL, CGI Access และ PHP Access ได้ตามที่คุณต้องการ

 

4. จากนั้นคลิกที่ Create

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel5. จากนั้นระบบจะแจ้งยืนยันการเพิ่ม Domain ว่าได้ถูกสร้างในระบบสำเร็จแล้ว

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel
วิธีการลบ Domain

 

1. เลือกที่ Domain Setup

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel2. เลือก Domain ที่ต้องการลบ จากนั้นคลิก Delete

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel3. คลิก confirm เพื่อยืนยันความต้องการในการลบ Domain ที่เลือก

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel4. ระบบจะแจ้งยืนยันการลบ Domain ว่าได้ถูกลบสำเร็จแล้ว

วิธีการ เพิ่ม/ลบ Domain ใน DirectAdmin Control Panel

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการใช้งาน Autoresponders

คุณสามารถใช้งาน Autoresponders ได้ผ่านทาง DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธี Extract File หรือ แตกไฟล์ด้วย File Manager ใน DirectAdmin Control Panel

คุณสามารถ Extract File ด้วย File Manager โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณ...

การเปลี่ยน PHP Version ให้กับ Website

หลายท่านอาจพบปัญหาไม่สามารถติดตั้ง script บางตัวได้เนื่องจากต้องการใช้ค่า PHP version ที่สูงขึ้น...

วิธี Update Disk Usage ใน DirectAdmin Control Panel

เนื่องจาก DirectAdmin จะทำการ Update พื้นที่การใช้งานให้ทุกๆ 24 ชัวโมง บางครั้งลูกค้าได้ เพิ่ม/ลบ...

การสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com

คุณสามารถสร้าง Nameserver สำหรับ Domain ที่จดทะเบียนกับ StarGate.com ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....