วิธีการตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย HTML ใน Webmail

คุณสามารถตั้งค่าการเขียน E-Mail แบบ HTML ใน Webmail Roundcube เพื่อเปิดใช้เครื่องมือการเพิ่มรูปแบบตัวอักษร ตัวหนา ตัวเอียง สีตัวอักษร การแทรกรูปภาพ Multimedia ตาราง และอื่นๆ ได้โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้งานของคุณก่อน แล้วทำตามขั้นตอนดังนี้


1. เข้า Webmail roundcube

วิธีการตั้งค่าการเขียนจดหมายแบบ HTML ใน Webmail Roundcube2. เลือกเมนู Settings ทางด้านขวาบน

วิธีการตั้งค่าการเขียนจดหมายแบบ HTML ใน Webmail Roundcube3. เลือก Preferences

วิธีการตั้งค่าการเขียนจดหมายแบบ HTML ใน Webmail Roundcube4. เลือก Composing Messages

วิธีการตั้งค่าการเขียนจดหมายแบบ HTML ใน Webmail Roundcube5. ตั้งค่ารูปแบบการเขียนจดหมาย HTML (Compose HTML messages)
- Never : ไม่ต้องการเขียนจดหมาย HTML
- Always : ต้องการเขียนจดหมาย HTML
- On reply to HTML message : เมื่อมีจดหมายที่เขียนเป็น HTML เข้ามา จะตอบกลับไปเป็นจดหมาย HTML
- On forward or reply to HTML message : เมื่อมีจดหมายที่เขียนเป็น HTML เข้ามา จะส่งต่อไปยังอีกคนเป็นจดหมาย HTML

วิธีการตั้งค่าการเขียนจดหมายแบบ HTML ใน Webmail Roundcube

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธิเพิ่มผู้รับ E-Mail จากสมุดรายชื่อ ใน Webmail RoundCube

เมื่อคุณต้องการเพิ่มผู้รับ E-Mail จากรายชื่อ Contacts ในสมุดรายชื่อของคุณ...

วิธีเปลี่ยนรหัสผ่าน Email ใน Webmail RoundCube

คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน Email ใน Webmail RoundCube ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1. Login...

วิธี Export/Import Contacts ใน Webmail RoundCube

คุณสามารถ Export/Import Contacts ในสมุดรายชื่อของคุณได้ตามขั้นตอนดังนี้ วิธี Export Contacts...

วิธีเปลี่ยนภาษาใน Webmail Roundcube

คุณสามารถเปลี่ยนภาษาใน Webmail Roundcube โดยคุณต้องทำการ Login...

วิธีบันทึก E-mail Account ลงบนสมุดรายชื่อใน Webmail Roundcube

คุณสามารถบันทึก E-mail Account ลงบนสมุดรายชื่อใน Webmail Roundcube โดยคุณต้องทำการ Login...