วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เลือก Setting จากหน้า home

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ iPad2. เลือก Mail, Contacts, Calenders จากเมนู Setting


3. เลือก Account ของคุณ จากรายการ Acounts

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ iPad4. เลือก Account ของคุณจาก menu

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ iPad5. ตรวจสอบรายละเอียด Incoming Server ให้ถูกต้อง


6. จากนั้น เลือก SMTP จาก Outing Server

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ iPad7. เลือก SMTP Server ที่อยู่ด้านล่าง Primary Server

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ iPad8. ตรวจสอบรายละเอียด Outgoing Server ให้ถูกต้อง ดังภาพ

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ iPad9. เมื่อคุณแน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณถูกต้องให้เลือก Done


ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Blackberry

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Windows Phone

คุณสามารถตั้งค่าการใช้งาน Email ของคุณกับระบบปฎิบัติการ Windows Phone ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Samsung

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Android HTC

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...