การตั้งค่า E-Mail กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เลือก Setting จากหน้า home

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad2. เลือก Mail, Contacts, Calenders จากเมนู Setting


3. เลือก Add Account จากรายการของ Accounts

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad4. เลือก Other จากเมนู

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad5. เลือก Add Mail Account จากรายการ

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad6. กรอกรายละเอียด ดังภาพ และเลือก Next

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad7. กรอกรายละเอียด Incoming Mail Server และ Outgoing Mail Server ดังภาพ จากนั้น เลือก Next

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad8. เลือก Imap จากหน้าจอด้านบน

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad9. เมื่อได้รับแจ้ง ป๊อปอัพข้อความ ให้เลือก Yes

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad10. แล้วคุณจะได้รับแจ้งให้ Save หรือ Edit ให้เลือก Save

การตั้งค่า E-Mail กับ iPadการตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ iPad จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว

หากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาศึกษาวิธีแก้ไขได้จาก Link ด้านล่างนี้ครับ
วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ iPad

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Blackberry

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Blackberry

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Windows Phone

คุณสามารถตั้งค่าการใช้งาน Email ของคุณกับระบบปฎิบัติการ Windows Phone ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การตั้งค่า E-Mail กับ Android HTC

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า Email ให้กับ Android

คุณสามารถตั้งค่าการใช้งาน Email -องคุณกับ อุปกรณ์ทุกชนิดของคุณที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Android...