วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android Samsung

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด application จากรายการหน้าจอของคุณ

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android Samsung2. เลือก Menu จากนั้น เลือก More

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android Samsung3. เลือก Account Setting จาก Menu

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android Samsung4. เลือกการตั้งค่า Incoming Settings

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android Samsung5. ตรวจสอบการตั้งค่า incoming server ดังภาพ จากนั้นเลือก Next

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android Samsung6. ตรวจสอบการตั้งค่า outgoing server ดังภาพ จากนั้นเลือก Next เพื่อบันทึก Account Setting

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android Samsungทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Windows Phone

คุณสามารถตั้งค่าการใช้งาน Email ของคุณกับระบบปฎิบัติการ Windows Phone ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Samsung

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า Email ให้กับ Android

คุณสามารถตั้งค่าการใช้งาน Email -องคุณกับ อุปกรณ์ทุกชนิดของคุณที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Android...

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Blackberry

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...