การตั้งค่า E-Mail กับ Android Samsung

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด application จากรายการหน้าจอของคุณ

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Samsung2. ใส่ E-mail Address และ E-mail Password จากนั้นเลือก Manual Setup


3. ตรวจสอบ User Name ให้เป็น E-mail Address แบบเต็ม และใส่รายละเอียดการตั้งค่า ดังภาพ จากนั้นเลือก Next

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Samsung4. ใส่รายละเอียดการตั้งค่า ดังภาพ จากนั้นเลือก Next

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Samsung5. รอตรวจสอบการตั้งค่า

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Samsung6. ตั้งค่า Account ตามความจำเป็นของคุณ จากนั้นคลิก Next

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Samsung7. ระบุ Account Name (สำหรับการอ้างอิงของคุณเท่านั้น) และป้อนชื่อที่คุณต้องการที่จะแสดงใน outgoing mail แล้วเลือก Done

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Samsung8. Account ที่ได้รับการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว และข้อความของคุณจะถูกดาวน์โหลด

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Samsungการตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ Android Samsung จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว

หากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาศึกษาวิธีแก้ไขได้จาก Link ด้านล่างนี้ครับ
วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ Android Samsung

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Android HTC

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า Email ให้กับ Android

คุณสามารถตั้งค่าการใช้งาน Email -องคุณกับ อุปกรณ์ทุกชนิดของคุณที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Android...

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Blackberry

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...