วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Blackberry

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. กดปุ่ม Blackberry บนโทรศัพท์ของคุณ

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Blackberry2. ค้นหา และเลือก Setup

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Blackberry3. เลือก E-mail Setting หรือ E-mail Account

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Blackberry4. บางรุ่นมีขั้นตอนเพิ่มเติม ให้คุณเลือกประเภท ของ Account ที่จะติดตั้ง และเลือก Internet Mail Account ถ้าโทรศัพท์ของคุณขึ้นหน้าจอดังภาพ


5. คลิก Account ที่ต้องการตรวจสอบ และเลือก Edite

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Blackberry6. ดูที่ General Options ดูให้แน่ใจว่า E-mail Address ถูกต้อง


7. ดูที่ Login Information ตรวจสอบชื่อผู้ใช้ (E-mail Address ของคุณ) และ Password


8. ดูที่ Advance Options ตรวจสอบการตั้งค่าดังนี้
- E-mail Server : mail.your-domain.com
- Email server type: IMAP
- Port: 143
- Use SSL: None


9. คลิก Save


ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่า Email ให้กับ Android

คุณสามารถตั้งค่าการใช้งาน Email -องคุณกับ อุปกรณ์ทุกชนิดของคุณที่ใช้ระบบปฎิบัติการ Android...

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Samsung

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Android Samsung

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Windows Phone

คุณสามารถตั้งค่าการใช้งาน Email ของคุณกับระบบปฎิบัติการ Windows Phone ได้ตามขั้นตอนดังนี้ 1....