การตั้งค่า E-Mail กับ Blackberry

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. กดปุ่ม Blackberry บนโทรศัพท์ของคุณ

การตั้งค่า E-Mail กับ Blackberry2. ค้นหา และเลือก Setup

การตั้งค่า E-Mail กับ Blackberry3. เลือก E-mail Setting หรือ E-mail Account

การตั้งค่า E-Mail กับ Blackberry4. บางรุ่นมีขั้นตอนเพิ่มเติม ให้คุณเลือกประเภท ของ Account ที่จะติดตั้ง และเลือก Internet Mail Account ถ้าโทรศัพท์ของคุณขึ้นหน้าจอดังภาพ


5. เลือก Add หรือ Set up another email account แล้วจากนั้นเลื่อนลงมาเลือก Other

การตั้งค่า E-Mail กับ Blackberry6. ใส่ E-mail Address เช่น you@your-domain.com และ Password

การตั้งค่า E-Mail กับ Blackberry7. คลิก Next หรือ Continue เพื่อจบการ Setup


การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ Blackberry จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว

หากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาศึกษาวิธีแก้ไขได้จาก Link ด้านล่างนี้ครับ
วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ Blackberry

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Android HTC

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ iPad

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Android Samsung

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Blackberry

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...