การลบการตั้งค่าทั้งหมดของ iptables

ปกติแล้วการยกเลิกการตั้งค่าทั้งหมดของ iptables จะสามารถใช้คำสั่งดังนี้ได้เลยครับ
/etc/init.d/iptables stop

แต่หากนัยคำสั่งข้างต้นแล้วยังไม่สามารถใช้งานได้ หรือเราต้องการกลับมาใช้งาน iptables อีกครั้ง
ให้ใช้คำสั่ง
/etc/init.d/iptables start

จากนั้นทำการล้างการตั้งค่าด้วยคำสั่งดังต่อไปนี้ (ทีละบรรทัดนะครับ)
iptables -F
iptables -X
iptables -t nat -F
iptables -t nat -X
iptables -t mangle -F
iptables -t mangle -X
iptables -P INPUT ACCEPT
iptables -P FORWARD ACCEPT
iptables -P OUTPUT ACCEPT

เมื่อล้างการตั้งค่าแล้วให้ save rule ด้วยครับ
/etc/init.d/iptables save

เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ iptables ใหม่ที่ยังไม่ได้ตั้งค่าใดๆ พร้อมใช้งานอีกครั้งครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การติดตั้ง และใช้งาน APF Firewall

APF Firewall หรือ Advanced Policy Firewall เป็นระบบ firewall ที่ค่อนข้างจะนิยมใช้งานแพร่หลาย...

ป้องกันการโดนโจมตีเครื่องเซิร์ฟเวอร์ด้วย iptables

IPTABLES เป็น Firewall พื้นฐานของ Linux เกือบทุก Distro และให้ประสิทธิภาพที่สูงมากในการ Filtering...

iptables rule สำหรับป้องกัน udp flood จาก php script

หลายครั้งเว็บไซต์ที่มีช่องโหว่อาจถูก Hacker เจาะระบบเพื่อทำการโจมตี Server อื่นได้...