การติดตั้ง XCache ให้กับ Apache

XCache คือ extension ของ PHP ที่จะทำหน้าที่ลดภาระการทำงานของ Server เหมาะสำหรับเพิ่มความเร็วของเว็บไซต์ที่ทำงานแบบไดนามิก เช่นเว็บไซต์ที่เขียนด้วย PHP และเว็บไซต์ที่ทำงานโดยใช้ฐานข้อมูล โดย XCache จะทำหน้าที่ cache หน้าเว็บที่เรียกใช้งานบ่อยๆ script หรือการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ที่ใช้งานบ่อยๆ ให้กลายเป็น static file (cache) และนำไปแสดงผลแทน เพื่อลดภาระที่ Server จะต้องประมวลผลข้อมูลซ้ำๆ ทุกครั้งที่เรียกใช้งาน ทำให้ประสิทธิภาพของ Server ทำงานดีขึ้น ส่งผลทำให้เว็บไซต์ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นครับ


การติดตั้ง ก่อนอื่นขอให้ไปที่เว็บไซต์
http://xcache.lighttpd.net


เพื่อตรวจสอบว่ามี Stable Version ใหม่ออกมาหรือไม่ ถ้าเจอให้คัดลอก link มาครับ
จากนั้นเราก็ ssh เข้ามายัง server ที่ต้องการติดตั้ง


1. เริ่มต้นการติดตั้งด้วยการดาวน์โหลดมาที่ server ครับ
wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/3.1.0/xcache-3.1.0.tar.gz2. จากนั้นรันคำสั่งติดตั้งดังนี้ทีละบรรทัดครับใจเย็นๆ
tar xzf xcache-3.1.0.tar.gz

cd xcache-3.1.0

phpize

./configure --enable-xcache

make && make install3. เมื่อสั่งติดตั้งแล้วเราจะเห็นข้อความติดตั้งเรียบร้อยแล้วและตำแหน่งที่ได้ทำการติดตั้งครับ (ให้คัดลอกตำแหน่งไว้ครับ)
Installing shared extensions: /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/4. ทำการค้นหา php.ini ในเครื่อง
php -i | grep php.ini

จะได้ค่าดังนี้ครับ (ค่าที่ได้แต่ละเครื่องอาจไม่เหมือนกัน)
Loaded Configuration File => /usr/local/lib/php.ini

ทำให้เราทราบว่า php.ini อยู่ที่ /usr/local/lib/php.ini5. ใส่ xcache config เข้าไปที่ php.ini (ตำแหน่งของ php.ini มากจาก ข้อ 4)
cat xcache.ini >> /usr/local/lib/php.ini

จากนั้นเข้าแก้ไขไฟล์ php.ini
nano -w /usr/local/lib/php.ini

ค้นหา
extension="xcache.so"

แล้วแทนที่ด้วย (ตำแหน่งที่ติดตั้งจากข้อ 3)
extension="/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/xcache.so"

บันทึกไฟล์ php.ini จากนั้น restart apache เพื่อให้รับการตั้งค่า config ใหม่ครับ
service httpd restart

ตรวจสอบการติดตั้ง
php -v

จะได้รายละเอียดดังนี้ครับ
Copyright (c) 1997-2013 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2013 Zend Technologies
with XCache v3.1.0, Copyright (c) 2005-2013, by mOo
with the ionCube PHP Loader v4.0.14, Copyright (c) 2002-2011, by ionCube Ltd., and
with Zend Guard Loader v3.3, Copyright (c) 1998-2010, by Zend Technologies
with XCache Cacher v3.1.0, Copyright (c) 2005-2013, by mOo

แสดงว่าติดตั้งเรียบร้อย

ใน php.ini ส่วนของ xcache จะมี config ที่สามารถปรับแต่งได้นะครับ โดยจะเป็นการปรับแต่งขนาดของพื้นที่ที่เก็บ cache ความเร็วของ cpu ที่จะนำมาประมวลผล ฯลฯ
ให้ทดลองปรับดูตามความเหมาะสมตามประเภทใช้งานของ Server แต่ละตัวครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีการเปิด Apache Extended Status

ท่านสามารถเปิดการทำงานของ Apache Extended Status เพื่อดูสถานะการทำงานของ Apache ได้โดยการ SSH...

วิธีติดตั้ง mod_rpaf ให้ Apache 2.4 ขึ้นไป

mod_rpaf มีไว้สำหรับทำให้ apache web server แสดงผล ip ของ visitor ให้ตรงกับ ip จริงครับ หากมี...

วิธีติดตั้ง mod_rpaf ให้ Apache

mod_rpaf มีไว้สำหรับทำให้ apache web server แสดงผล ip ของ visitor ให้ตรงกับ ip จริงครับ หากมี...