การติดตั้ง XCache ให้กับ Apache

XCache คือ extension ของ PHP ที่จะทำหน้าที่ลดภาระการทำงานของ Server เหมาะสำหรับเพิ่มความเร็วของเว็บไซต์ที่ทำงานแบบไดนามิก เช่นเว็บไซต์ที่เขียนด้วย PHP และเว็บไซต์ที่ทำงานโดยใช้ฐานข้อมูล โดย XCache จะทำหน้าที่ cache หน้าเว็บที่เรียกใช้งานบ่อยๆ script หรือการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล ที่ใช้งานบ่อยๆ ให้กลายเป็น static file (cache) และนำไปแสดงผลแทน เพื่อลดภาระที่ Server จะต้องประมวลผลข้อมูลซ้ำๆ ทุกครั้งที่เรียกใช้งาน ทำให้ประสิทธิภาพของ Server ทำงานดีขึ้น ส่งผลทำให้เว็บไซต์ตอบสนองได้รวดเร็วขึ้นครับ


การติดตั้ง ก่อนอื่นขอให้ไปที่เว็บไซต์
http://xcache.lighttpd.net


เพื่อตรวจสอบว่ามี Stable Version ใหม่ออกมาหรือไม่ ถ้าเจอให้คัดลอก link มาครับ
จากนั้นเราก็ ssh เข้ามายัง server ที่ต้องการติดตั้ง


1. เริ่มต้นการติดตั้งด้วยการดาวน์โหลดมาที่ server ครับ
wget http://xcache.lighttpd.net/pub/Releases/3.1.0/xcache-3.1.0.tar.gz2. จากนั้นรันคำสั่งติดตั้งดังนี้ทีละบรรทัดครับใจเย็นๆ
tar xzf xcache-3.1.0.tar.gz

cd xcache-3.1.0

phpize

./configure --enable-xcache

make && make install3. เมื่อสั่งติดตั้งแล้วเราจะเห็นข้อความติดตั้งเรียบร้อยแล้วและตำแหน่งที่ได้ทำการติดตั้งครับ (ให้คัดลอกตำแหน่งไว้ครับ)
Installing shared extensions: /usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/4. ทำการค้นหา php.ini ในเครื่อง
php -i | grep php.ini

จะได้ค่าดังนี้ครับ (ค่าที่ได้แต่ละเครื่องอาจไม่เหมือนกัน)
Loaded Configuration File => /usr/local/lib/php.ini

ทำให้เราทราบว่า php.ini อยู่ที่ /usr/local/lib/php.ini5. ใส่ xcache config เข้าไปที่ php.ini (ตำแหน่งของ php.ini มากจาก ข้อ 4)
cat xcache.ini >> /usr/local/lib/php.ini

จากนั้นเข้าแก้ไขไฟล์ php.ini
nano -w /usr/local/lib/php.ini

ค้นหา
extension="xcache.so"

แล้วแทนที่ด้วย (ตำแหน่งที่ติดตั้งจากข้อ 3)
extension="/usr/local/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20090626/xcache.so"

บันทึกไฟล์ php.ini จากนั้น restart apache เพื่อให้รับการตั้งค่า config ใหม่ครับ
service httpd restart

ตรวจสอบการติดตั้ง
php -v

จะได้รายละเอียดดังนี้ครับ
Copyright (c) 1997-2013 The PHP Group
Zend Engine v2.3.0, Copyright (c) 1998-2013 Zend Technologies
with XCache v3.1.0, Copyright (c) 2005-2013, by mOo
with the ionCube PHP Loader v4.0.14, Copyright (c) 2002-2011, by ionCube Ltd., and
with Zend Guard Loader v3.3, Copyright (c) 1998-2010, by Zend Technologies
with XCache Cacher v3.1.0, Copyright (c) 2005-2013, by mOo

แสดงว่าติดตั้งเรียบร้อย

ใน php.ini ส่วนของ xcache จะมี config ที่สามารถปรับแต่งได้นะครับ โดยจะเป็นการปรับแต่งขนาดของพื้นที่ที่เก็บ cache ความเร็วของ cpu ที่จะนำมาประมวลผล ฯลฯ
ให้ทดลองปรับดูตามความเหมาะสมตามประเภทใช้งานของ Server แต่ละตัวครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีติดตั้ง mod_rpaf ให้ Apache

mod_rpaf มีไว้สำหรับทำให้ apache web server แสดงผล ip ของ visitor ให้ตรงกับ ip จริงครับ หากมี...

วิธีติดตั้ง mod_rpaf ให้ Apache 2.4 ขึ้นไป

mod_rpaf มีไว้สำหรับทำให้ apache web server แสดงผล ip ของ visitor ให้ตรงกับ ip จริงครับ หากมี...

วิธีการเปิด Apache Extended Status

ท่านสามารถเปิดการทำงานของ Apache Extended Status เพื่อดูสถานะการทำงานของ Apache ได้โดยการ SSH...