วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Entourage

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Entourage


2. คลิก Entourage บน toolbar และเลือก Account Setting

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Entourage3. double-click ที่ account ของคุณ เพื่อตั้งค่า

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Entourage4. เลือก Account จากหน้าต่าง Edite Account


5. ตรวจสอบการตั้งค่า
- Account Name : เป็นชื่อ Account ของคุณ เช่น Work mail
- ติ๊กที่ Include this account in my “Send & Receive All” schedule
- Name : ชื่อนามสกุลของคุณ
- E-mail Address : you@your-domain.com
- Account ID : E-mail Address แบบเต็ม เช่น your-name@your-domain.co.za
- POP server : pop.your-domain.co.za
- SSMTP server : smtp.your-domain.co.za
- Password


6. คลิก Click here for advanced receiving options

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Entourage7. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าต้องไม่มีเครื่องหมายติ๊ก จากนั้นคลิกกล่องสีเหลี่ยมด้านบนซ้ายเพื่อปิดหน้าต่างและกลับสู่หน้าจอแก้ไขบัญชีหลัก

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Entourage8. คลิก Click here for advanced sending options ด้านล่าง SMTP server


9. ติ๊ก SMTP server requires authentication ดังภาพ

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Entourage10. ปิดหน้าต่างนี้ จากนั้นคลิก Option


11. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีเครื่องหมายติ๊กใดๆบนหน้าจอ ดังภาพ

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Entourage12. คลิก OK เพื่อปิดหน้าต่าง Account


13. คลิกเมนู Tools เลือก Run Schedule และเลือก Edit Schedules

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Entourage14. เลือก Send & Receive All และคลิก Edite


15. ตรวจสอบการตั้งค่า ดังภาพ และ ระบุค่า Repeating Schedule Every __ Minutes เป็น 10

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Entourage16. คลิก OK


ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Apple Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Outlook 2011 สำหรับ Apple

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird สำหรับ Apple

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Apple Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Outlook 2011 สำหรับ Apple

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...