การตั้งค่า E-Mail กับ Entourage

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Entourage


2. เลือก Tools บน toolbar ด้านบน และจากนั้นเลือก Account

การตั้งค่า E-Mail กับ Entourage3. คลิก New และเลือก Mail

การตั้งค่า E-Mail กับ Entourage4. หน้าต่าง Account Setup Assistant จะขึ้นบนหน้าจอ


5. คลิก Configure account manually

การตั้งค่า E-Mail กับ Entourage6. หน้าต่าง Edite Account จะขึ้นบนหน้าจอ


7. กรอกรายละเอียด
- Account Name ของคุณ : เช่น Home mail
- Name : Name Surname
- E-mail Address : you@your-domain.com
- Account ID : you@your-domain.com (E-mail Address ของคุณ)
- POP service : pop.your-domain.com
- Password
- SMTP server : smtp.your-domain.com


8. ติ๊กที่ Save password in my Mac OS keychain


9. คลิก Click here for advanced sending options

การตั้งค่า E-Mail กับ Entourage10. ติ๊กที่ Override default SMTP ระบุค่าเป็น 587


11. ติ๊ก SMTP server requires authentication

การตั้งค่า E-Mail กับ Entourage12. ปิดหน้าต่าง setup คลิกที่สีเหลี่ยมด้านซ้ายบน จากนั้นคลิก OK


การตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ Entourage จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้ว

หากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาศึกษาวิธีแก้ไขได้จาก Link ด้านล่างนี้ครับ
วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ Entourage

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่า E-Mail กับ Apple Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Entourage

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Outlook 2011 สำหรับ Apple

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird สำหรับ Apple

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Outlook 2011 สำหรับ Apple

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...