วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Apple Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Apple Mail


2. คลิกเมนู Mail จากนั้น คลิก Preferences

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Apple Mail3. คลิก Accounts


4. เลือก Account ที่ต้องการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นข้อมูล Account ของคุณ


5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของคุณมีลักษณะเหมือนการตั้งค่าที่แสดงดังภาพด้านล่าง


6. เมื่อแน่ใจแล้วว่าตั้งค่าถูกต้อง คลิกที่รายการของ Outgoing Mail Server (SMTP)

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Apple Mail7. เลือก Edit SMTP Server List... จากรายการ

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Apple Mail8. เลือก SMTP server ของคุณ จากรายการ


9. ยืนยัน Server Name ของคุณ


10. เลือก Advanced

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Apple Mail11. ตรวจสอบการตั้งค่า ดังภาพด้านล่าง


12. คลิก OK คลิกปิด หน้าต่าง Account

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Apple Mailทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Outlook 2011 สำหรับ Apple

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Entourage

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Outlook 2011 สำหรับ Apple

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird สำหรับ Apple

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Entourage

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...