วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Mozilla Thunderbird


2. เลือก Tools จาก menu bar ด้านบน จากนั้นเลือก Account Setting

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ Mozilla Thunderbird3. เลือก email account จากลิสต์ทางด้านซ้ายมือ


4. ตรวจสอบการตั้งค่า
- Your Name ระบุชื่อ และนามสกุลของคุณ (ชื่อนี้จะแสดงให้ผู้รับทราบว่า Email มาจากใคร)
- Email Address ระบุ email ของคุณเป็น you@your-domain.com

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ Mozilla Thunderbird5. คลิก Server Settingห จากลิสต์ทางด้านซ้าย


6. ตรวจสอบการตคั้งค่า
- Server Name ระบุเป็น pop.your-domain.com
- User Name ระบุเป็น Email เต็มของคุณ เช่น you@your-domain.com
- ระบุค่า Check for new messages every __ minutes เป็น 10 นาที

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ Mozilla Thunderbird7. คลิก Outgoing Server (SMTP) จากลิสต์ทางด้านซ้าย


8.ตรวจสอบการตั้งค่า
- Server Name ระบุเป็น smtp.your-domain.co.za
- Port ระบุค่าเป็น 587
- Secure Authentication ระบุเป็น NO
คุณสามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าโดยการคลิก Edit ทางด้านขวา

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ Mozilla Thunderbird9. คลิก OK จากนั้นปิด หน้าต่าง Account Setting และทำการทดสอบการใช้งานอีกครั้ง


ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2010

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Windows 8 Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird 7

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีตั้งค่าให้ Microsoft Outlook 2010 เก็บ E-Mail ไว้บน Server เมื่อเชื่อมต่อด้วย POP3

คุณสามารถตั้งค่าให้ Microsoft Outlook 2010 เก็บ E-Mail ไว้บน Server เมื่อเชื่อมต่อด้วย POP3...