วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird 3

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Mozilla Thunderbird 3


2. เลือก Tools จาก menu bar จากนั้นเลือก Account Settings


3. เลือก Email Account ที่ต้องการจากลิสต์ด้านซ้ายมือ


4. ตรวจสอบการตั้งค่า Your Name และ Email Address (you@your-domain.com) ให้ถูกต้อง


5. คลิก Server Setting ทางด้านซ้าย


6. ตรวจสอบการตั้งค่า
- Server Name ต้องระบุค่าเป็น pop.your-domain.com
- User Name ต้องระบุค่าเป็น you@your-domain.com
- Check for new messages every __ minutes ระบุค่าเป็น 10 นาที

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ Mozilla Thunderbird 37. คลิก Outgoing Server (SMTP) ทางด้านซ้าย


8. ตรวจสอบการตั้งค่า
- Server name ต้องระบุค่เป็น smtp.your-domain.co.za
- Port ต้องระบุค่าเป็น 587
- Secure Authentication ต้องระบุค่าเป็น No
สามารถเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าได้โดยการกด Edit ทางด้านขวา


9. คลิก OK

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ Mozilla Thunderbird 3ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2000

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2002/2003

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook 2002/2003

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird 7

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ปัญหารับ-ส่ง Email ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook 2000

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...