การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook Express

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Outlook Express
Note : ถ้าเคยตั้งค่า Email Account ไปแล้วให้ข้ามไปขั้นตอนที่ 4


2. เลือก Tools บนแถบ Menu Bar ด้านบน จากนั้น คลิก Accounts

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook Express3. คลิก Add จากนั้นคลิก Mail

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook Express4. ใส่ ชื่อ-นามสกุล จากนั้นคลิก Next

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook Express5. ใส่ Email Address จากนั้นคลิก Next

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook Express6. เลือก POP3 ใน My Incoming mail server


7. ใส่ POP และ SMTP ลงใน Server Information จากนั้น Next

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook Express8. คลิก Finish


9. กลับไปที่หน้า Internet Accounts เลือก Email ที่สร้างขึ้น (pop.your-domain.com) คลิก Properties และเลือก Server จากเมนูด้านบน


10. ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง จากนั้นติ๊กที่ My server requires authentication แล้วเลือก Advanced จากเมนูด้านบน

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook Express11. ตรวจสอบว่า Outgoing Mail (SMTP) เป็น 587 และ Inmoming mail(POP3) เป็น 110 จากนั้น คลิก OK

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook Expressหากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาศึกษาวิธีแก้ไขได้จาก Link ด้านล่างนี้ครับ
วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้ของ Microsoft Office Outlook Express

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook 2007

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird 7

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Live Mail 2011

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Windows 8 Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird 3

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...