วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook 2002/2003

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Outlook 2002/2003


2. คลิกเมนู Tools จากด้านบนของ Menu Bar จากนั้นเลือก E-mail Accounts

วิธีแก้ปัญหา รับ-ส่ง Email Microsoft office outlook 2002/20033. เลือก View or change existing e-mail accounts คลิกที่ Next

วิธีแก้ปัญหา รับ-ส่ง Email Microsoft office outlook 2002/20034. เลือก account ที่ต้องการ จากนั้น คลิกที่ Change

วิธีแก้ปัญหา รับ-ส่ง Email Microsoft office outlook 2002/20035. ใส่รายละเอียดข้อมูลของคุณลงใน User, Server และ Logon Information กรุณาดูให้แน่ใจว่าคุณได้ใส่ชื่อ E-Mail แบบเต็มของคุณในช่อง username Information และ Server Information


6. เมื่อคุณใส่รายละเอียดรียบร้อยแล้ว ให้คลิกไปที่ More Settings

วิธีแก้ปัญหา รับ-ส่ง Email Microsoft office outlook 2002/2003


7. เลือก Outgoing Server


8. จากนั้นติ๊กที่ My outgoing server (SMTP) requires authentication และ Use same settings as my incoming mail server

วิธีแก้ปัญหา รับ-ส่ง Email Microsoft office outlook 2002/2003


9. เลือก Advanced ที่เมนูด้านบน


10. ดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าเหมือนดังรูป โดย Incoming server (POP) port ต้องระบุค่าเป็น 110 และ Outgoing server (SMTP) port ต้องระบุค่าเป็น 587

วิธีแก้ปัญหา รับ-ส่ง Email Microsoft office outlook 2002/200311. คลิก OK คลิก Next จากนั้นคลิก Finish


ทดสอบการใช้งานอีกครั้ง E-Mail ของคุณจะสามารถใช้งานได้อย่างปกติเรียบร้อยแล้วครับ หากยังพบปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเพื่อเข้าตรวจสอบ และแก้ไขได้ตลอด 24 ชั่วโมงครับ

  • 0 Users Found This Useful
Was this answer helpful?

Related Articles

วิธีแก้ไขปัญหารับ - ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook 2010

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook Express

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Mozilla Thunderbird 3

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook Express

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird 3

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...