การตั้งค่า E-Mail กับ Windows 8 Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ username ของคุณ และแทนค่า your-domain.com ด้วยโดเมนของคุณ


Email: you@your-domain.com
Incoming (POP) server: mail.your-domain.com
Outgoing (SMTP) server: smtp.your-domain.com
Account / User Name: you@your-domain.com
SMTP Authentication: On (same Username as POP)
SMTP Port: 587


1. เปิด Charm bar โดยการเลื่อนเมาส์ไปมุมขวาล่างของจอภาพ แล้วเลือก Search2. ค้นหาคำว่า Mail จากนั้นคลิกเพื่อเปิด Mail application3. เลือก View all in Settings จากเมนูด้านล่างซ้ายของโปรแกรม4. เลือก Other Account จากเมนู Add an account ที่ด้านบนขวาของโปรแกรม5. ที่หน้าจอ Add your Other account ให้เลือก Show more details6. ระบุการตั้งค่าต่างๆ ตามที่แสดงดังภาพ จากนั้นกด Connectการตั้งค่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อย จากนี้ WIndows 8 Mail จะสามารถรับ-ส่ง E-Mail ได้แล้วครับ

หากยังไม่สามารถใช้งานได้กรุณาศึกษาวิธีแก้ไขได้จาก Link ด้านล่างนี้ครับ
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=121

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Windows 8 Mail

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

การตั้งค่า E-Mail กับ Microsoft Office Outlook 2007

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Microsoft Office Outlook Express

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีแก้ไขปัญหารับ-ส่ง E-Mail ไม่ได้กับ Mozilla Thunderbird 3

เราจะขอใช้การตั้งค่าที่สำคัญดังต่อไปนี้ เพื่ออ้างอิงการตั้งค่า Email กรุณาแทนค่า you ด้วยชื่อ...

วิธีตั้งค่าให้ Microsoft Outlook 2010 เก็บ E-Mail ไว้บน Server เมื่อเชื่อมต่อด้วย POP3

คุณสามารถตั้งค่าให้ Microsoft Outlook 2010 เก็บ E-Mail ไว้บน Server เมื่อเชื่อมต่อด้วย POP3...