วิธีซ่อมแซมฐานข้อมูล MySQL แบบอัตโนมัติ

MySQL Database เมื่อใช้งานไปนานๆ อาจมีตารางที่เสียหายโดยไม่รู้ตัว ทำให้ฐานข้อมูลทำงานช้า และ Server ทำงานหนัก เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวเราสามารถตั้ง Cron Jobs เพื่อซ่อมแซมตารางฐานข้อมูลอัตโนมัติได้โดยใช้คำสั่งดังต่อไปนี้

cat /usr/local/directadmin/conf/mysql.conf | grep passw | cut -d= -f2 | xargs -iX -n 1 /usr/bin/mysqlcheck --auto-repair -A -u da_admin -pX &

แนะนำให้ตั้ง Cron Jobs เป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือนครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธี Import และ Export Database ผ่าน ssh

หากคุณมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่มากจนไม่สามารถ Import และ Export Database ผ่าน phpmyadmin ได้ การเลือก...

การตั้งค่า charset มาตรฐานให้ MySQL

ค่ามาตรฐาน Charset ของ MySQL ที่กำหนดมาให้หากเราไม่ตั้งค่าอะไรจะมีค่าเป็น latin1 ครับ...

การตรวจสอบฐานข้อมูลด้วย Slow query log

วิธีการนี้มีประโยชน์ สำหรับตรวจสอบว่ามี ฐานข้อมูลไหนบ้างใน Server ที่มีการ query...