วิธีแก้ SMF ให้เป็นภาษาไทย

เบื้องต้นหากทำการสร้าง Forum แล้วไม่สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ถูกต้อง แสดงผลเพั้ยน หรือแสดงผลเป็นเครื่องหมาย ??
ให้สงสัยก่อนได้เลยครับว่าเป็นที่ Charector set ใน ฐานข้อมูลครับ


วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยไปที่ เมนู
Admin > Server Setting > » Languages » Edit Languages


จากนั้นเลือก thai-utf8 ครับ แล้วทดสอบดูอีกครั้ง


สาเหตุที่เกิดขึ้นนี้เนื่องตอนติดตั้ง SMF ไม่ได้เลือกเลือกเซตฐานข้อมูลเป็น UTF8
(ปกติถ้าไม่ได้เซตมันจะเป็น latin1 จึงทำให้มีปัญหาเรื่องภาษาไทยครับ)

ถ้าแก้ไขด้านบนแล้วยังไม่ได้ ให้ทำการ เข้าแก้ไขไฟล์ Settings.php ครับ


เลื่อนไปแล้ว
########## Database Info ##########


แล้วใส่ข้อความนี้ลงไปแล้วทดสอบอีกครั้งครับ
$db_character_set = 'tis620';
หากยังไม่ได้ให้ทดลองใส่เป็น utf-8 แทนแล้วทดสอบอีกครั้งครับ
$db_character_set = 'utf-8';

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีตั้งค่าให้ SMF ลบ Error Log อัตโนมัติ

การปล่อยให้มี Error Log เป็นจำนวนมาก จะทำให้การใช้พื้นที่ของฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น...

วิธีการติดตั้ง SMF

คุณสามารถติดตั้งเว็บบอร์ด SMF ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ...

วิธีการติดตั้ง SMF ผ่านระบบติด ตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง SMF ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ...

วิธีปิด Error Log ใน SMF

การปล่อยให้มี Error Log เป็นจำนวนมาก จะทำให้การใช้พื้นที่ของฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น...

การตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ SMF

เป็นการส่ง E-Mail ทั้งหมดจากโปรมแกรม SMF ไปยังสมาชิกทั้งหมดในระบบผ่าน SMTP server...