วิธีแก้ SMF ให้เป็นภาษาไทย

เบื้องต้นหากทำการสร้าง Forum แล้วไม่สามารถแสดงผลภาษาไทยได้ถูกต้อง แสดงผลเพั้ยน หรือแสดงผลเป็นเครื่องหมาย ??
ให้สงสัยก่อนได้เลยครับว่าเป็นที่ Charector set ใน ฐานข้อมูลครับ


วิธีแก้ไขสามารถทำได้โดยไปที่ เมนู
Admin > Server Setting > » Languages » Edit Languages


จากนั้นเลือก thai-utf8 ครับ แล้วทดสอบดูอีกครั้ง


สาเหตุที่เกิดขึ้นนี้เนื่องตอนติดตั้ง SMF ไม่ได้เลือกเลือกเซตฐานข้อมูลเป็น UTF8
(ปกติถ้าไม่ได้เซตมันจะเป็น latin1 จึงทำให้มีปัญหาเรื่องภาษาไทยครับ)

ถ้าแก้ไขด้านบนแล้วยังไม่ได้ ให้ทำการ เข้าแก้ไขไฟล์ Settings.php ครับ


เลื่อนไปแล้ว
########## Database Info ##########


แล้วใส่ข้อความนี้ลงไปแล้วทดสอบอีกครั้งครับ
$db_character_set = 'tis620';
หากยังไม่ได้ให้ทดลองใส่เป็น utf-8 แทนแล้วทดสอบอีกครั้งครับ
$db_character_set = 'utf-8';

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีปิด Error Log ใน SMF

การปล่อยให้มี Error Log เป็นจำนวนมาก จะทำให้การใช้พื้นที่ของฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น...

วิธีการติดตั้ง SMF ผ่านระบบติด ตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง SMF ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ...

วิธีตั้งค่าให้ SMF ลบ Error Log อัตโนมัติ

การปล่อยให้มี Error Log เป็นจำนวนมาก จะทำให้การใช้พื้นที่ของฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น...

วิธีลบ Error Log ใน SMF

การปล่อยให้มี Error Log เป็นจำนวนมาก จะทำให้การใช้พื้นที่ของฐานข้อมูลมีขนาดใหญ่เกินความจำเป็น...

วิธีการติดตั้ง SMF

คุณสามารถติดตั้งเว็บบอร์ด SMF ผ่าน DirectAdmin Control Panel โดยคุณต้องทำการ Login เข้าสู่ระบบ...