วิธีการติดตั้ง vmware tool สำหรับ CentOS

เริ่มต้นด้วยการ เข้าไปที่ VMware Server เพื่อสั่ง mount แผ่น vmware tool ให้ virtual machine ก่อนนะครับ
ปกติแล้ว ไฟล์จะอยู่ที่ datastore/vmimages/tools-isoimages/linux.iso
เมื่อ mount เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มกันเลยครับ


ป้อนที่ละบบรรทัดนะครับ


yum -y install perl
mkdir /mnt/cdrom
mount /dev/cdrom /mnt/cdrom
cp /mnt/cdrom/VMwareTools-*.tar.gz /tmp
umount /mnt/cdrom
tar -zxf /tmp/VMwareTools-*.tar.gz -C /tmp
cd /
./tmp/vmware-tools-distrib/vmware-install.pl --default
rm -f /tmp/VMwareTools-*.tar.gz
rm -rf /tmp/vmware-tools-distrib

เรียบร้อยแล้วครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีติดตั้ง VMware Tools ใน Windows Server 2008

VMware Tools เปรียบเสมือน Driver ของ Virtual Machine ที่จะช่วยทำให้การทำงานของ Virtual Machine...

วิธีแก้ไขการไม่สามารถเชื่อมต่อ vmware server ผ่าน vSphere Client ได้

หากไม่สามารถเชื่อมต่อ VMware Server ผ่าน vSphere Client ได้ 1. ให้เปิด console ของ ESXi แล้วกด...