วิธีแก้ไขการไม่สามารถเชื่อมต่อ vmware server ผ่าน vSphere Client ได้

หากไม่สามารถเชื่อมต่อ VMware Server ผ่าน vSphere Client ได้
1. ให้เปิด console ของ ESXi แล้วกด alt+F1
2. พิมพ์ unsupported
3. ป้อน root password
4. ทำการ restart management server โดยใช้คำสั่ง


/sbin/services.sh restart

* คำสั่งนี้สามารถสั่งผ่าน ssh ก็ได้ครับ หากเปิด Service นี้ไว้
** คำสั่งนี้ไม่มีผลกระทบต่อ Virtual Machine ที่ทำงานอยู่

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีติดตั้ง VMware Tools ใน Windows Server 2008

VMware Tools เปรียบเสมือน Driver ของ Virtual Machine ที่จะช่วยทำให้การทำงานของ Virtual Machine...

วิธีการติดตั้ง vmware tool สำหรับ CentOS

เริ่มต้นด้วยการ เข้าไปที่ VMware Server เพื่อสั่ง mount แผ่น vmware tool ให้ virtual machine...