วิธีปิด magic_quotes_gpc สำหรับการใช้งาน Joomla

หลังจากที่ Joomla ออกเวอร์ชั่นล่าสุด ขณะนี้ 3.0 ออกมาได้มีการบังคับไม่ให้ใช้งาน magic_quotes_gpc ครับ
เนื่องจากมีการตรวจพบว่า การใช้งาน magic_quotes_gpc อาจทำให้เว็บไซต์ถูฏเจาะระบบโดยวิธี SQL Injection ได้ครับ

ดังนั้นก่อนการติดตั้ง Joomla หากพบว่า Server ที่ให้บริการยังเปิดใช้งาน magic_quotes_gpc อยู่ให้ท่านทำการปิดการทำงานของฟังก์ชั่นนี้โดยสร้างไฟล์ชื่อ .htaccess (จุด-เฮช-ที-เอ-ซี-ซี-เอส-เอส) โดยใส่ค่านี้ลงไป


php_flag magic_quotes_gpc off

แล้วนำไฟล์อัพโหลดไว้ในแฟ้ม public_html ครับ จากนั้นลองตรวจสอบดูอีกครั้งก็จะพบว่า magic_quotes_gpc บนเว็บไซต์ของท่านถูกปิดเรียบร้อยแล้วพร้อมสำหรับการติดตั้งและใช้งาน Joomla ครับ

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

ทำอย่างไรเมื่อ Joomla ถูก Hack

เนื่องด้วยบทความนี้จำเป็นต้องพัฒนาเรื่อยๆ ตามความซับซ้อนของการเจาะระบบ...

วิธีปิด Output Buffering สำหรับการใช้งาน Joomla

ก่อนการติดตั้ง Joomla หากพบว่า Server ที่ให้บริการยังเปิดใช้งาน Output Buffering...

วิธีการติดตั้ง Joomla

Joomla คือ Content Management System (CMS) เป็นระบบเว็บสำเร็จรูปที่มีความสามารถในการสร้าง...

การตั้งค่าการส่ง E-Mail ด้วย SMTP ให้กับ Joomla

การส่งอีเมล์แบบ SMTP จะช่วยให้อีเมล์ที่ถูกส่งไปมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ลดโอกาสอีเมล์ตกไปยังกล่อง...

วิธีการติดตั้ง Joomla ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ

คุณสามารถติดตั้ง Joomla ผ่านระบบติดตั้ง Script อัตโนมัติ โดยคุณต้องทำการ Login เข้า สู่ระบบ...