วิธีสั่งให้ NginX ทำงานทันทีเมื่อ restart เครื่อง

ก่อนทำวิธีนี้ต้องทำการสร้างไฟล์เพื่อทำการ Start Stop และ Restart NginX ก่อนนะครับจาก link นี้ครับ
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=102 เมื่อเรียบร้อยแล้วให้รันคำสั่งนี้ได้ทันทีครับ
/sbin/chkconfig nginx on

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีเพิ่ม NginX ลงที่หน้าดู Service Monitor ของ Directadmin

เริ่มด้วยการแก้ไขไฟล์ Service Status ของ DirectAdmin nano -w...

วิธีสร้างไฟล์เพื่อ Start Restart หรือ Stop Service NginX

เริ่มต้นด้วยการสร้างไฟล์เพื่อ start/stop/restart nginx service เลยครับ touch /etc/init.d/nginx...

วิธีติดตั้ง Nginx กับ DirectAdmin

วิธีติดตั้ง nginx แบบนี้เหมาะสำหรับ server ที่มีหลายเว็บไซต์ในเครื่องเดียว เช่น Server...

NginX basic security configuration

เป็น Security Config ที่สามารถป้องกัน bot ที่ไม่มีประโยชน์และการโจมตีบางประเภทได้ครับ...