วิธีสั่งให้ NginX ทำงานทันทีเมื่อ restart เครื่อง

ก่อนทำวิธีนี้ต้องทำการสร้างไฟล์เพื่อทำการ Start Stop และ Restart NginX ก่อนนะครับจาก link นี้ครับ
http://support.hostatom.com/knowledgebase.php?action=displayarticle&id=102 เมื่อเรียบร้อยแล้วให้รันคำสั่งนี้ได้ทันทีครับ
/sbin/chkconfig nginx on

Was this answer helpful?

 Print this Article

Also Read

วิธีติดตั้ง Nginx กับ DirectAdmin

วิธีติดตั้ง nginx แบบนี้เหมาะสำหรับ server ที่มีหลายเว็บไซต์ในเครื่องเดียว เช่น Server...

NginX basic security configuration

เป็น Security Config ที่สามารถป้องกัน bot ที่ไม่มีประโยชน์และการโจมตีบางประเภทได้ครับ...

วิธีสร้างไฟล์เพื่อ Start Restart หรือ Stop Service NginX

เริ่มต้นด้วยการสร้างไฟล์เพื่อ start/stop/restart nginx service เลยครับ touch /etc/init.d/nginx...

วิธีเพิ่ม NginX ลงที่หน้าดู Service Monitor ของ Directadmin

เริ่มด้วยการแก้ไขไฟล์ Service Status ของ DirectAdmin nano -w...