Categories

Articles

 Script Auto Restart Service หากตรวจพบว่าไม่ทำงาน

บางครั้ง Service ที่เราสั่งให้ทำงานบน Server เช่น httpd ของ Apache หรือ mysql...

 การคัดลอก Email ระหว่าง IMAP Server

สำหรับท่านที่ประสบปัญหาการโอนย้าย Email จาก Server ที่มี Mail Server ต่างกันหรือ Control Panel...

 การตั้งค่าให้ CentOS/RedHat มาใช้เวลาประเทศไทย

ก่อนตั้งเวลาให้ตรวจสอบกอนครับว่าเวลานั้นคลาดเคลื่อนรึเปล่าเพื่อตรวจสอบเวลาปัจจุบันด้วยคำสั่ง date...

 การติดตั้ง Network Time Protocol (NTP)

เพื่อให้ข้อมูลจราจรมีความถูกต้องและนำมาใช้ประโยชน์ได้จริงตรงตาม พรบ คอมพิวเตอร์ ปี 2550...

 การติดตั้ง pptpd VPN บน Centos5

1. Install PPP ต้องเป็น ppp เวอร์ชั่น 2.4.4 ขึ้นไปนะครับ # yum install ppp   2. Install...

 การปิด Public Recursion ของ Bind DNS เพื่อป้องกัน DNS Amplification Attack

DNS Amplification Attack เป็นการโจมตี DDoS รูปแบบนึงที่เป็นที่นิยมแพร่หลายมากในปัจจุบัน...

 การเปลี่ยน Host Name ใน RHEL และ CentOS

ก่อนเปลี่ยนแปลงแนะนำให้ตรวจสอบสถานะ hostname ปัจจุบันก่อนครับด้วยคำสั่ง hostname...

 การเพิ่มเวลาการทำงานให้กับ php

บางครั้งคุณต้อง Upload File ที่มีขนาดใหญ่ และพบปัญหาหลุดระหว่างการ Upload File ไปยังเว็บไซต์...

 ติดตั้ง Mod_Evasive เพื่อป้องกัน DDOS Attack

ssh เข้า root แล้วไปที่ # cd /usr/local/directadmin/custombuild # wget...

 ติดตั้ง Proxy Server โดย Squid บน CentOs

Proxy Server คืออะไร ในการเรียกใช้ข้อมูลผ่านระบบ World Wide Web (WWW) โดยปกติ...

 รวบรวมคำสั่งที่จำเป็นสำหรับ Admin ใน CentOS

คำสั่ง ls : : : แสดงรายชื่อแฟ้มในห้องปัจจุบัน หรือห้องอื่น ๆ ที่ต้องการ คำสั่ง chmod : : :...

 วิธีตรวจสอบ PHP Version

การตรวจสอบ PHP Version คือการตรวจสอบข้อกำหนดของ PHP Version ที่เราให้บริการนั้นตรงกับ Scrip...

 วิธีตรวจสอบว่า Server โดนโจมตีหรือไม่

การตรวจสอบว่าเราถูกโจมตีหรือไม่ผ่านคำสั่ง netstat หลายๆ คนคงรู้วิธีใช้งาน netstat กันบ้างแล้ว...

 วิธีติดตั้ง MemCache บน CentOS

MemCache คือ extension ของ PHP ที่จะทำหน้าที่ลดภาระการทำงานของ Server...

 วิธีหาไฟล์ php.ini ว่าอยู่ที่ไหน

การแก้ไข Server ไม่วาจะเป็นการปรับแต่ง configuration optimize หรือ secure server...

 วิธีแก้ปัญหา Fatal error: Certificate verification: Not trusted บนคำสั่ง lftp

หากท่านใช้งานคำสั่ง lftp เพื่อเชื่อมต่อไปยัง FTP Server และพบว่าไม่สามารถเชื่อมต่อได้...

 วิธีแก้ปัญหา IPv6 sending guidelines ของ Gmail

ช่วงเปลี่ยนผ่านของ IPv4 ไป IPv6 นี้ admin หลายท่านคงอาจพบปัญหากับการส่ง Mail ไปยัง Gmail...

 วิธีแสดงจำนวน inode ที่ใช้งาน

inode คือ จำนวน file และ directory ที่ถูกสร้างขึ้นมาทั้งหมด การที่เครื่อง Server ใดๆ...

 วิธีใช้งาน Crontab (Cron Jobs) บน Linux Server

Crontab คือคำสั่งที่จะทำงานตามเวลาที่กำหนด...

 เปลี่ยนวันเวลาบนลีนุกซ์ด้วยคำสั่ง date

วันเวลาบนลีนุกซ์ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่สมควรจะตั้งให้ตรงกับเวลามาตรฐาน ไม่เช่นนั้น โปรแกรมต่างๆ...